Miesiąc Krwi Chrystusa – lipiec

W tradycji Kościoła lipiec jest poświęcony Krwi Chrystusa – cenie naszego zbawienia. Tajemnice przelań Krwi Chrystusa stanowią prawdziwą drogę formacji chrześcijańskiej – mocą Krwi Chrystusa ku Zmartwychwstaniu!

Dlatego zapraszamy Was do rozważania tajemnic przelań właśnie w świetle zmartwychwstania. Tym razem nie proponujemy Wam na wakacje Słowa Życia z niedzielnej Ewangelii, ale zapraszamy, żebyście często powtarzali te tajemnice, wracali do nich na co dzień – niech one staną się żywe w naszej codzienności!

Teksty i nagrania znajdziecie tutaj>>

Jak dobrze modlić się litanią do Krwi Chrystusa

Wiecie bowiem, że z waszego odziedziczonego po przodkach, złego postępowania zostaliście wykupieni nie czymś przemijającym, srebrem lub złotem, ale drogocenną Krwią Chrystusa, jako baranka niepokalanego i bez zmazy. (1P 1, 18-19)

Litania do Krwi Chrystusa jest oficjalną modlitwą Kościoła. Jest różnica, czy ktoś układa sobie jakąś piękną modlitwę i odmawia ją osobiście, czy też Kościół z autorytetem potwierdzi tę modlitwę. Wtedy można przyjąć ją jako wyraz nauki Kościoła. Ma ona szczególną wagę, podobnie jak teksty liturgiczne.

Jeżeli porównujemy tę litanię z innymi litaniami, to rzuca się w oczy, że jedna część tych różnych wezwań jest większa od innych, najbardziej rozbudowana.

Czytaj dalej „Jak dobrze modlić się litanią do Krwi Chrystusa”