Galeria

Profesja wieczysta sióstr SAS, 7 sierpnia 2021

Msza św. prymicyjna o. Rafała M. Michny, 27 czerwca 2021

Święcenia diakonatu br. Rafała, Aufhausen, 25.10.2020

Rekolekcje z Duchową Rodziną, listopad 2019

Rekolekcje z Duchową Rodziną, lipiec 2019

Rekolekcje, 4-7 kwietnia 2019, Dolina Miłosierdzia

Rekolekcje z Duchową Rodziną 2018, Dolina Miłosierdzia

Dni skupienia w Straszynie 2017

Profesje wieczyste sióstr Służebnic SAS

Wakacyjne spotkanie Duchowej Rodziny

Prymicje br. Łazarza
W Aufhausen
W Kosinie

50-lecie kapłaństwa o. W. Wermtera

50-lecie kapłaństwa o. W. Wermtera cz. II

Dolina Miłosierdzia 2017

Z życia sióstr