Duchowa Rodzina Przenajświętszej Krwi

Jesteśmy duchową rodziną, który tworzą Siostry Służebnice Przenajświętszej KrwiWspólnota Oratorium św. Filipa Neri w Kalei wspólnota świeckich.
Wspólnie pragniemy służyć ewangelizacji i odnowie Kościoła i świata.
Siłę do działania czerpiemy z tajemnicy paschalnej, której wyrazem jest Krew Chrystusa – na krzyżu przelana Miłość Boga.
Przykładem i pomocą jest dla nas Święta Rodzina z Nazaretu i wspólnota uczniów Jezusa na drodze do Jeruzalem.

“Duchowa rodzina” wskazuje na współdziałanie różnych charyzmatów w ewangelizacji. Siostry i bracia współpracują w apostolstwie, aby w ten sposób przyczynić się do umocnienia ducha rodzinnego w całym Kościele. Poprzez wzajemne uzupełnianie maryjnego i matczynego powołania kobiet oraz braterskiej i ojcowskiej służby mężczyzn dążą do tego, aby  w duchu Świętej Rodziny i mocą Krwi Chrystusa  starania Kościoła o szerzenie Ewangelii zyskały nową płodność i piękno.

Tytuł “Przenajświętszej Krwi” wskazuje źródło, z którego członkowie duchowej rodziny czerpią siłę i światło – jest to Krew Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, miłość Boga przelana na krzyżu, dająca zbawienie i uzdrowienie, siłę i wolność, jedność i pokój…

Rodzinna jedność mocą Krwi Chrystusa – to nasze powołanie, droga i cel.

„Nikt nie jest za stary ani zbyt chory, by się nawrócić i dać swój wkład, by ofiarować choć kropelkę krwi z własnego serca razem z Krwią Chrystusa dla odnowienia i ratowania swoich bliźnich, Kościoła i całego świata.”