Bractwo Przenajświętszej Krwi

Bractwo Przenajświętszej Krwi jest kręgiem osób, które pod kierunkiem Braci i Sióstr ze wspólnot zakonnych żyją duchowością Krwi Chrystusa i biorą udział w apostolstwie Duchowej Rodziny.

Jego członkowie są jakby mostem między wspólnotami życia konsekrowanego Braci i Sióstr a “światem”. Żyją oni charyzmatem Krwi Chrystusa we własnych środowiskach i starają się przekazywać go dalej. Życie w rodzinie, samotność czy choroba, praca czy urlop… – wszystko jest okazją, aby przez modlitwę, ofiarę i współpracę uobecniać i umacniać misję Duchowej Rodziny Przenajświętszej Krwi w Kościele i w świecie.

Intencje i zadania Bractwa
Jak zostać członkiem?
Formacja w Bractwie
Rok przygotowawczy
Pierwszy rok formacji: ROK A

Intencje i zadania Bractwa

 1. Żyjemy w czasach, w których najważniejsze wydaje się być to, aby żyć możliwie zdrowo, długo, wygodnie i przyjemnie. Oddając cześć Krwi Chrystusa, chcemy uświadamiać sobie na nowo prawdziwy sens życia i wskazywać go innym: to nie przyjemność prowadzi do prawdziwego celu i szczęścia w życiu, ale miłość, która czyni nas zdolnymi do poświęcenia, ofiary i życia w jedności.
 2. W Jezusie Chrystusie Bóg objawił swoją nieskończoną miłość, przez którą powołał do istnienia człowieka i całe stworzenie. Dzięki miłości przelanej na krzyżu zostaliśmy odkupieni z grzechu pierworodnego i uzdolnieni do tego, aby we wspólnocie Kościoła uczynić Bożą miłość i jedność źródłem i celem naszego życia.

1)  Aby żyć w duchu Ewangelii i coraz lepiej uczestniczyć w misyjnym posłannictwie Kościoła (ewangelizacja), codziennie czytamy i rozważamy w świetle wiary Pismo Święte oraz praktykujemy życie „Słowem Życia”.

2)  Poznajemy duchowość Krwi Chrystusa i staramy się wprowadzać ją w życie. Poprzez codzienną modlitwę do Krwi Chrystusa nieustannie odnawiamy naszą jedność z „Ceną Odkupienia” (np. Litania do Krwi Chrystusa, Siedem ofiarowań…).

3)  Staramy się znaleźć siostry i braci w wierze, którzy byliby gotowi stworzyć z nami grupę, w której moglibyśmy się wspólnie modlić i dzielić doświadczeniami wiary.
Jesteśmy też gotowi osobiście i wspólnotowo zaangażować się tam, gdzie potrzebna jest pomoc (problemy rodzinne, samotność, choroba, starość, ubóstwo wszelkiego rodzaju…).

4)  W miarę możliwości uczestniczymy w dniach skupienia, spotkaniach formacyjnych, rekolekcjach i uroczystościach naszej duchowej rodziny w placówkach naszych wspólnot zakonnych. Jeśli jest to niemożliwe, organizujemy podobny program u siebie – osobiście lub we wspólnocie.

5)  Staramy się szerzyć nasze Bractwo w rodzinie, sąsiedztwie, parafii… Ci, którzy z powodu słabego zdrowia, zaawansowanego wieku lub innych problemów nie są już w stanie wiele zdziałać na zewnątrz, mogą jednak dzięki swoim modlitwom i ofiarowanemu cierpieniu dokonać być może nawet więcej niż w aktywnym okresie swojego życia.

6)  Wspomagamy szczególnie dzieła misyjne naszych wspólnot zakonnych i w miarę możliwości wspieramy powołania do nich.

Jak zostać członkiem Bractwa?

Ci, którzy chcą zostać członkami Bractwa, zgłaszają się w najbliższej placówce naszej Duchowej Rodziny. Najpierw odbywają oni pod opieką asystenta („anioła stróża”) rok przygotowawczy, który kończy się uroczystym przyjęciem do Bractwa. Następnie rozpoczynają trzyletni cykl formacji podstawowej dla pogłębienia życia chrześcijańskiego. Po tym okresie członkowie Bractwa otrzymują w uroczystej ceremonii poświęcony medalik dla ochrony i umocnienia w powołaniu.

Ci, którzy z jakichś powodów nie mogą zostać członkami Bractwa, mają możliwość udziału w spotkaniach formacyjnych i uroczystościach tej wspólnoty jako sympatycy („przyjaciele”).

Jeśli chcesz dołączyć do Wspólnoty Przyjaciół, napisz.

Formacja w Bractwie

Rok przygotowawczy
a) Tematy formacyjne roku przygotowawczeg0
 1. Katolicki obraz Boga
 2. Stworzenie – grzech pierworodny – odkupienie
 3. Kościół katolicki
 4. Duchowa Rodzina Przenajświętszej Krwi
 5. Pismo Święte
 6. Katechizm Kościoła Katolickiego
 7. Sakramenty Kościoła
 8. Charyzmaty i dary Ducha Świętego
 9. Śmierć – Sąd Ostateczny
 10. Czyściec – niebo (piekło)
b) Ćwiczenia praktyczne roku przygotowawczego
 1. Modlitwa
 2. Duchowa lektura Pisma Świętego (Lectio Divina)
 3. „Słowo Życia”
 4. Widzieć Jezusa w bliźnim
 5. Życie chwilą obecną
 6. Budowanie jedności („mosty”, pojednanie…)
 7. Zdolność do rezygnacji z czegoś (asceza, post…)
 8. Wspólne rozważanie Pisma Świętego
 9. Wymiana doświadczeń
 10. Dawanie świadectwa
Pierwszy rok formacji: ROK A
a) Tematy formacyjne
 1. Tak dla Boga, mojego Stwórcy i Ojca
 2. Pierwsze TAK Maryi
 3. TAK dla Bożego  planu wobec mnie
 4. TAK dla pokory
 5. Być dzieckiem
 6. Otwartość na Słowo Boże
 7. Posłuszeństwo z miłości
 8. Kochać tak jak Bóg (wszystkich…)
 9. Miłość bezwarunkowa
 10. Maryja – Brama do prawdy
b) Ćwiczenia praktyczne – Eucharystia
 1. Przebaczyć – pojednać się („Karta wstępu”)
 2. Słuchać, aby działać (Liturgia Słowa)
 3. Co składam dzisiaj na ołtarzu? (Przygotowanie darów)
 4. Razem z Jezusem stać się darem (Przeistoczenie i ofiara)
 5. Jedno z Bogiem– jedno z braćmi i siostrami (Komunia)
 6. Nieść światu Boży pokój