Skrzynka intencji

Jezus obiecał, że będzie tam, gdzie dwaj albo trzej będą się wspólnie modlić zebrani w Jego Imię. W naszej modlitwie przyzywamy mocy Krwi Chrystusa, która jest źródłem pojednania, uzdrowienia i uwolnienia.
Modlimy się w Twojej intencji.