Duchowość Krwi Chrystusa

Krew Chrystusa objawia miłość Bożą i podsumowuje tajemnicę paschalną śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Z tej tajemnicy nasza Duchowa Rodzina czerpie światło, duchowy pokarm, siłę i radość do życia i pracy.
Na wzór Jezusa siostry i bracia starają się żyć w duchu zadośćuczynienia i radosnej ofiarności i w ten sposób brać udział w dziele Zbawiciela.
Jak krew w ciele pełni służbę, która jest zarazem ukryta i widoczna, podobnie członkowie Duchowej Rodziny chcą służyć w Kościele tak, aby całe Mistyczne Ciało Chrystusa było „ukrwione” miłością Bożą.

Modlitwy do Krwi Chrystusa
Krew Chrystusa w Nowym Testamencie
Papieże o Krwi Chrystusa