Modlitwy do Krwi Chrystusa

Ofiarowanie Przenajdroższej Krwi Chrystusa
Litania do Krwi Chrystusa
Nowenna
Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa
Zawierzenie się Krwi Chrystusa
Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej
Oczyszczenie we Krwi Chrystusa
Ochrona przez zanurzenie w Krwi Chrystusa

Modlitwa o łaskę przebaczenia
Modlitwa o jedność
Modlitwa o pojednanie z samym sobą
Modlitwa o pojednanie ze wszystkimi ludźmi
Modlitwa o miłość, która uzdrawia i uwalnia

Modlitwa misyjna

Modlitwa o dobrą spowiedź

Modlitwa o szacunek dla ludzkiego życia
Modlitwa o dar czystości
Modlitwa w chorobie i cierpieniu
Modlitwy o uwolnienie od nałogów
Modlitwa za zmarłych

Koronka zwycięstwa
Koronka łask
Koronka pokory
Różaniec do Krwi Chrystusa>>        Słuchaj>>

Ofiarowanie Przenajdroższej Krwi Chrystusa

Ojcze Przedwieczny,
przez Niepokalane Serce Maryi
ofiaruję Ci Najdroższą Krew Jezusa Chrystusa
– na zadośćuczynienie za grzechy całego świata,
– za konających i za zmarłych w czyśćcu
– oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.
Amen.
Błogosławiona Krew Jezusowa – na wieki błogosławiona!

Więcej o modlitwie ofiarowania

Nuty do wersji śpiewanej

Litania do Krwi Chrystusa

Kyrie, eleison. – Chryste, eleison. Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas. – Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, – zmiłuj się nad nami.
Krwi Chrystusa, Jednorodzonego Syna Ojca Przedwiecznego, – wybaw nas.
Krwi Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego,
Krwi Chrystusa, nowego i wiecznego Przymierza,
Krwi Chrystusa, przy konaniu w Ogrójcu spływająca na ziemię,
Krwi Chrystusa, tryskająca przy biczowaniu,
Krwi Chrystusa, brocząca spod cierniowej korony,
Krwi Chrystusa, przelana na krzyżu,
Krwi Chrystusa, zapłato naszego zbawienia,
Krwi Chrystusa, bez której nie ma przebaczenia,
Krwi Chrystusa, która w Eucharystii poisz i oczyszczasz dusze,
Krwi Chrystusa, zdroju miłosierdzia,
Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy,
Krwi Chrystusa, męstwo Męczenników,
Krwi Chrystusa, mocy Wyznawców,
Krwi Chrystusa, rodząca Dziewice,
Krwi Chrystusa, ostojo zagrożonych,
Krwi Chrystusa, ochłodo pracujących,
Krwi Chrystusa, pociecho płaczących,
Krwi Chrystusa, nadziejo pokutujących,
Krwi Chrystusa, otucho umierających,
Krwi Chrystusa, pokoju i słodyczy serc naszych,
Krwi Chrystusa, zadatku życia wiecznego,
Krwi Chrystusa, wybawienie dusz z otchłani czyśćcowej,
Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, – zmiłuj się nad nami.
P. Odkupiłeś nas, Panie, Krwią swoją.
W. I uczyniłeś nas królestwem Boga naszego.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, któryś Jednorodzonego Syna swego ustanowił Odkupicielem świata i Krwią Jego dał się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, abyśmy radowali się wiekuistym szczęściem w niebie. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Jak dobrze modlić się litanią do Krwi Chrystusa>>

Siedem ofiarowań Krwi Chrystusa

Słuchaj>>

1. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– na chwałę Twojego Imienia, za nadejście Twojego Królestwa i za zbawienie wszystkich dusz.
Po każdym ofiarowaniu następuje krótkie milczenie, następnie powtarza się:
P. Chwała Ojcu… W. Jak była na początku…
P. Niech będzie zawsze błogosławiony i uwielbiony Jezus,
W. Który nas Krwią swoją odkupił.

2. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za rozwój Kościoła, za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, zakony i za uświęcenie ludu Bożego. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

3. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– w intencji nawrócenia grzeszników, za umiłowanie Twojego Słowa i za jedność wszystkich chrześcijan.(Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

4. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za kierujących społecznościami, za chrześcijańskie obyczaje w życiu publicznym i za pokój i sprawiedliwość między narodami. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

5. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za uświęcenie prac i cierpień, za biednych, chorych, strapionych i za tych wszystkich, którzy polecili się naszym modlitwom. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

6. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za potrzeby duchowe i doczesne nas samych, naszych krewnych i dobroczyńców oraz naszych nieprzyjaciół. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

7. Ojcze Przedwieczny, składamy Ci w ofierze Krew Przenajdroższą, którą Jezus przelał na krzyżu i każdego dnia ofiaruje na ołtarzu,
– za tych, którzy dzisiaj przejdą do życia wiecznego oraz za dusze w czyśćcu cierpiące, o ich wieczne zjednoczenie z Chrystusem w chwale. (Krótkie milczenie – Chwała Ojcu…; Niech będzie zawsze błogosławiony…)

P. Krwi Chrystusa, wszelkiej chwały i czci najgodniejsza,
W. Bądź uwielbiona na wieki.

Oczyszczenie we Krwi Chrystusa

Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus, który przez swoją Świętą Krew na krzyżu przyniósł nam zbawienie. Módlmy się do Niego i wołajmy: Zmiłuj się nad nami.
Chryste, Ty przez swoją śmierć przyniosłeś światu światłość,
– wypędź z naszych serc wszelką ciemność.
Przez Twoją Przenajdroższą Krew oczyść nas z naszych grzechów
– i zgładź wszystkie nasze winy.
Czuwaj nad naszymi myślami, słowami i czynami,
– abyśmy podobali się Tobie.
Zbaw nas przez swój krzyż i zmartwychwstanie,
– obdarz nas w bólu i cierpieniu pociechą Twojego Ducha.
Zmiłuj się nad naszymi zmarłymi,
– niech osiągną zbawienie dzięki zasługom Twojej Krwi.
Bo Ty przez swoją śmierć pokonałeś śmierć. Niech Twoja Święta Krew będzie błogosławiona i uwielbiona na wieki. Amen.

Koronka zwycięstwa

Koronkę odmawia się na zwykłej cząstce różańca. Na początku:
Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.
Na dużych paciorkach:
P. A oni zwyciężyli dzięki Krwi Baranka – W. I dzięki słowu swojego świadectwa. (Ap 12, 11)
Na małych paciorkach:
P. Krwi Chrystusa, zwyciężająca złe duchy – W. Wybaw nas!

Koronka łask do świętej, drogocennej Krwi Odkupienia

o ochronę od nieszczęść, o odnowę świata oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

Na początku:
1x: Wierzę w Boga… Ojcze nasz…
3x: Zdrowaś Maryjo… (o wiarę, nadzieję i miłość)

Część główna (5 dziesiątek):
10x: Bądź pozdrowiona, o święta,
drogocenna Krwi Odkupienia,
wspieraj nas, odnawiaj tę ziemię
i wybaw dusze czyśćcowe!

1x: Cześć i uwielbienie
Trójcy Przenajświętszej!
(po piątej tajemnicy 3x)

Dziękczynienie za przelanie Krwi Przenajdroższej

Panie, uzdrowiłeś dziesięciu trędowatych, ale tylko jeden wrócił, aby Ci podziękować. „Gdzież jest dziewięciu pozostałych?” – zapytałeś, bolejąc nad niewdzięcznością uzdrowionych.
My także często zapominamy o wdzięczności. Przyjmujemy czasami nawet odkupienie przez Twoją Najdroższą Krew, tak jakbyś był nam je winien. Przepraszamy za to i prosimy, przyjmij tę modlitwę jako wyraz wdzięczności i dobrej woli.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy obrzezaniu, poddając się Prawu Mojżeszowemu. Twoje posłuszeństwo było pokutą za nasz brak gotowości do przyjęcia Woli Ojca.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na Górze Oliwnej. Nie chciałeś pomocy dwunastu legionów Aniołów, lecz sięgnąłeś po kielich cierpienia. Twój kielich goryczy stał się dla nas kielichem zbawienia.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy biczowaniu. Nie chciałeś żadnych względów, miałeś za to wzgląd na nas. Poprzez bicz, który ranił Ciebie, my zostaliśmy odkupieni.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy koronowaniu cierniem. Byłeś prawdziwym Królem, ale wybrałeś koronę cierniową, abyśmy mogli królować z Tobą.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na drodze krzyżowej. Na niej wybawiłeś nas od błędnej drogi naszych grzechów.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś na krzyżu. Nie wiedziałeś, co to grzech, a stałeś się „grzechem”, abyśmy otrzymali życie wieczne.
Dziękujemy Ci, Jezu, za Krew, którą przelałeś przy otwarciu Twego boku. Ubogi do nas przyszedłeś i krwawiąc nas opuściłeś, ale my staliśmy się bogaci dzięki Twej miłości. Amen.

Nowenna

Panie Jezu Chryste, kiedy w czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu wracałeś do Ojca, kazałeś swoim uczniom, razem zgromadzonym, oczekiwać na zesłanie Ducha Świętego. Przez dziewięć dni trwali na modlitwie, aby otrzymać dar ponad wszystkie dary, aby stać się prawdziwymi Apostołami. Ufając, że i nam dzisiaj udzielisz swoich darów i błogosławieństwa, prosimy Cię:
Oświeć nasz rozum i oczyść serce, abyśmy dobrze umieli się modlić. Jak Apostołom, udziel i nam łaski trwania na modlitwie wraz z Maryją. Ona jest przecież Służebnicą Pańską i „Wszechmocą błagającą”.
Panie, Ty powiedziałeś: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam”. Zachęceni Twoim słowem, przychodzimy dzisiaj do Ciebie, aby z ufnością przedstawić Ci nasze prośby.
(chwila ciszy)
Jezu, ufamy Twojej miłości i Twojemu miłosierdziu, które okazałeś nam przez swoją Najdroższą Krew. Zawsze z cierpliwością pochylałeś się nad biednymi i chorymi, nad wzgardzonymi i grzesznikami. Jak otarłeś łzy wdowy z Nain, wysłuchałeś prośby setnika i nagrodziłeś ufność Marty, tak i nas obdarz radością doznanej od Ciebie pomocy.
Lecz jeśli nasze pragnienia nie są zgodne z Twoją wolą, umocnij naszą wiarę. Z Tobą chcemy mówić: „Ojcze, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie”. Wzbudź w nas ufność, że Twoje plany względem nas są najlepsze, choć nie zawsze je rozumiemy.
Dziękujemy Ci już teraz za to wszystko, co dla nas przygotowałeś, bo Ty jesteś Miłością i wszystko, co nam dajesz albo na nas dopuszczasz, służy nam dla naszego uświęcenia. Amen.

Modlitwa misyjna

Panie Jezu Chryste, w dniu Zmartwychwstania ukazałeś się Apostołom i powiedziałeś im: „Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam” (J 20, 21). Ten nakaz misyjny jeszcze raz potwierdziłeś i rozszerzyłeś przed swoim Wniebowstąpieniem: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (Mt 28, 19-20).
Jezu, tymi słowami dałeś także nam nakaz, aby nieść Twoją Ewangelię całemu światu. Każdy człowiek powinien mieć szansę poznać i wybrać Ciebie oraz stać się twoim uczniem.
Nie przymus, sztuka perswazji, reklama czy kusząca atrakcyjność mają rozszerzać Twoje królestwo. Ty pragniesz, aby siła przekonywania prawdziwej miłości wzajemnej dotknęła serc ludzi, tak aby mogli wybrać Ciebie i Twój Kościół (por. J 17, 21).
Przecież Ty także nie gromadziłeś wokół siebie ludzi przez gwałt i rozlew krwi, ale służyłeś im w ich cierpieniach i potrzebach aż do oddania własnego życia.
Jezu, wstrząśnij naszymi sercami, abyśmy rozpoznali swoją współodpowiedzialność za zbawienie wszystkich ludzi. Razem ze świętym Pawłem pragniemy w naszym ziemskim życiu dopełniać „braki udręk Chrystusa” (Kol 1, 24), ponieważ Ty przelałeś Krew za wszystkich. Amen.

Modlitwa w chorobie i cierpieniu

Panie Jezu Chryste, powiedziałeś kiedyś: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11, 28). Ty wiesz, co to znaczy cierpieć fizycznie i przeżywać ciemności ducha. Dlatego Twoje zaproszenie szczególnie mocno przemawia do mojego serca w tej chwili.
Już ta myśl, że nie cierpię samotnie, pociesza mnie i pomaga mi. Mogę złączyć moje bóle z Twoimi. W ten sposób cierpienia te biorą udział w dziele zbawienia i nabierają nieskończonej wartości.
Dziękuję Ci przede wszystkim za wiarę i nadzieję, którą mi dałeś przez tajemnicę krzyża. Twoje Rany mówią do mnie głośniej niż wszystkie słowa, a spojrzenie na Twoją Najświętszą Krew umacnia mnie nawet wtedy, gdy już nie jestem w stanie myśleć ani modlić się.
Przepraszam za momenty słabości, w których narzekałem i nie kierowałem mego serca do Ciebie. Wiem, że mnie rozumiesz. Na Górze Oliwnej i w samotności Kalwarii też walczyłeś o zgodę z wolą Ojca. Bądź przy mnie i umacniaj mego ducha Twoim Duchem, aby Twoja miłość zawsze we mnie zwyciężała. Z Tobą pragnę z całego serca powtarzać: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”.
Proszę o zdrowie i nowe światło dla mojej duszy, jeżeli wtedy będę mógł Ci lepiej służyć. Chcę być gotowy na dalsze cierpienia, jeśli to potrzebne do wypełnienia Twojego planu względem mnie i wszystkich.
Dziękuję za wszystkich, którzy mi pomagają przez obecność, przykład, wszelką służbę lub modlitwę. Twoja łaska, prowadząca do nowego życia, niech będzie im prawdziwą i trwałą nagrodą.
Proszę Cię też o pomoc dla innych chorych i dla wszystkich, którzy przeżywają kryzysy i trudności. Daj mi większą wyrozumiałość i pokaż, w jaki sposób mogę pomagać, pocieszać i przynosić ulgę ich cierpieniom. Chciałbym dać im przede wszystkim Ciebie, który jesteś najlepszym Lekarzem, który przez choroby i trudności dajesz więcej niż bierzesz i prowadzisz do życia wiecznego. Amen.

Zawierzenie Krwi Chrystusa

Słuchaj>>
Panie Jezu Chryste, dziękujemy Ci za to, że stałeś się człowiekiem, aby przynieść na ziemię miłość Przedwiecznego Ojca. Dziękujemy Tobie, Synu Boży, ponieważ przyjąłeś nasze ciało i krew, stałeś się naszym Bratem i Przyjacielem. Dziękujemy Tobie, Dobry Pasterzu, bo oddałeś życie za swoje owce, aby swoją Krwią obmyć i uświęcić tych wszystkich, którzy przyjmują Twoje Słowo i uczestniczą w Ofierze Pojednania.
Panie, chwalimy i wielbimy Ciebie ze wszystkimi Aniołami i Świętymi, ponieważ swoją Najdroższą Krwią zmazałeś winę ludzkości. Wysławiamy i czcimy Ciebie, bo dzięki temu, że oddałeś swoje życie, my odzyskaliśmy nadzieję. Dzięki temu, że za nas umarłeś, śmierć stała się nam bramą do zmartwychwstania. Dzięki temu, że okazałeś nam miłosierdzie, możemy w jedności z Tobą stać się źródłem miłosierdzia i pojednania.
Chwalimy i wielbimy Ciebie, nasz Zbawicielu, bo przez chrzest i bierzmowanie włączyłeś nas w Twoje święte Ciało – Kościół. W Eucharystii możemy przypieczętować więź miłości i pokoju. W sakramencie pokuty leczysz rany naszego ziemskiego pielgrzymowania i odnawiasz życie łaski, gdy je tracimy. Ciebie, Jezu, wysławiamy i czcimy za Twoje Słowo i wszystkie sakramenty, które czynią nas żywymi członkami Kościoła.
Dziękujemy Tobie za tych, którzy w Twoim zastępstwie kierują owczarnią, którą Ty nabyłeś własną Krwią. Dziękujemy Tobie, Panie, także za wszystkich ludzi, dzięki którym uwierzyliśmy w Ciebie, dziękujemy za tych wszystkich, którzy wprowadzili nas na drogę Twojej miłości.
Chcemy Ci dzisiaj szczególnie podziękować za to, że w Twojej Przenajświętszej Krwi znaleźliśmy sens życia, cierpienia i śmierci. Ponieważ Ty z miłości stałeś się człowiekiem, cierpiałeś i umarłeś na krzyżu, my także możemy przez nasze życie, cierpienie i śmierć podarować Bogu Ojcu i wszystkim naszym bliźnim prawdziwą miłość.
Dlatego oddajemy się dzisiaj Twojej Najdroższej Krwi. Odnawiamy przyrzeczenia chrzcielne i pragniemy bardziej świadomie, radośniej i z większą gotowością być członkami Twojego Mistycznego Ciała, którym jest Kościół. Naszym życiem chcemy „dopełniać to, czego brakuje cierpieniom Chrystusa”, aby cały świat powrócił do Domu Ojca.
Niech nasz czas będzie Twoim czasem; naszą radością niech będzie to, co Ciebie raduje; niech nasze cierpienie uczestniczy w Twojej zbawczej miłości. Z Tobą pragniemy oddać naszą krew i życie dla zbawienia wszystkich ludzi.
Panie, pozwól nam, abyśmy wraz z Tobą byli zdrojem miłosierdzia, który zwycięża strach i złe duchy, upadającym i zagrożonym daje nowe siły, cierpiących pociesza i umacnia, szukającym wskazuje drogę, zagubionych prowadzi do nawrócenia, poświęconym Bogu dodaje odwagi, wspomaga umierających, a zmarłym, którzy potrzebują oczyszczenia, przychodzi z pomocą.
Panie Jezu Chryste, niech Twoja Najdroższa Krew uczyni nas wiernymi temu oddaniu, którego dzisiaj dokonujemy. Uczyń nas gorliwymi w rozważaniu i oddawaniu czci tajemnicy Twojej miłości. Uczyń nas apostołami Twojej Przenajświętszej Krwi. Niech całe nasze życie będzie uwielbieniem Ojca w niebie i pomaga ludziom na drodze do zbawienia. Maryjo, Matko Przenajdroższej Krwi, módl się za nami. Amen.