Modlitwa o szacunek dla ludzkiego życia

Panie Boże, Ty kochasz wszystkich ludzi i jesteś blisko zwłaszcza tych, którzy są bezsilni i zagrożeni. Dlatego dałeś każdemu człowiekowi swojego Anioła Stróża, a dzieci doświadczają Twojej dobroci przez miłość i troskę swoich rodziców. Dlatego błagamy dzisiaj w intencji tych, których rodzice przeżywają kryzys. Dużo dzieci musi doświadczyć tego, że są niechciane i wiele z nich przeżywa pod sercem matki walkę o życie.

Prosimy o pomoc dla ich matek i ojców. Wlej Twojego Ducha w serca tych, którzy z Tobą współdziałali, kiedy dziecko zostało poczęte, aby potrafili stać się prawdziwymi matkami i ojcami. Pokaż im, jak wszystkie trudności związane z przyjęciem nowego dziecka mogą stać się błogosławieństwem dla całej rodziny.

Szczególnie prosimy o ducha pokory, aby rodzice byli gotowi prosić o pomoc i przyjąć ją, jeżeli jest ona potrzebna dla dobrego rozwoju dzieci. Niech żadne dziecko nie traci życia z powodu braku miejsca, pokarmu lub opieki rodzicielskiej. Daj rodzicom gotowość do dalszej służby, która daje dzieciom pierwszeństwo przed osobistymi planami czy karierą. Wzbudź gotowość do adopcji dzieci w tych, którzy sami nie mogą ich urodzić, i głębszą miłość w tych, którzy powinni zgodzić się na oddanie do adopcji własnych dzieci, jeżeli warunki życiowe są zbyt ograniczone, by zapewnić zdrowe wychowanie.

Nam wszystkim daj głęboki szacunek wobec ludzkiego życia, które jest Twoim szczególnym darem i Twoją świętą własnością. Pozwól nam pomagać przez radę i czyn wszystkim, którzy są zagrożeni błędnymi poglądami, trudnościami życiowymi lub skutkami starych grzechów. Miłość do Krwi Chrystusa i zaufanie Słowu Bożemu niech odnawia życie duchowe w nas wszystkich, aby plaga dzieciobójstwa, która tak mocno ogarnia nasze czasy, została przemieniona we właściwe nawrócenie i pokutę oraz nową ewangelizację. Amen.  Święty Janie Pawle II, módl się za nami!

Świadectwo o mocy zawierzenia dziecka poczętego we Krwi Chrystusa

Nie można milczeć! Homilia w święto Świętych Młodzianków

Inne modlitwy do Krwi Chrystusa