Różaniec – tajemnice światła

I. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pokora daje światło

Bądź uwielbiony Jezu, Synu Ojca Przedwiecznego, Jedyny, Umiłowany…
Chwała Tobie za Twój chrzest w Jordanie!
Tworząc jedność z grzesznikami, dajesz światło, nigdy nie grzesząc
z nimi: Oto Baranek Boży!
Nie podnosisz głosu, krzykiem nie odstraszasz, nie złamiesz trzciny nadłamanej, ledwo tlejącego knota nie zgasisz…
Uwielbiamy w Tobie nową sprawiedliwość – w Tobie ma upodobanie Ten, który JEST!

Czytaj dalej „Różaniec – tajemnice światła”