O łaskę dobrej śmierci

Panie, Boże mój, wiem, że nic w moim życiu nie jest tak pewne, jak moja śmierć i że nic nie jest tak niepewne, jak moment zakończenia życia na tej ziemi. Dlatego dziękuję Tobie za wiarę, która daje mi nowe spojrzenie na tę rzeczywistość: przez śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna już nie muszę bać się mojej śmierci – dzięki Krwi Chrystusa mogę spokojnie oczekiwać na spotkanie z Sądem Ostatecznym: czeka na mnie Ojciec, który mnie nieskończenie kocha, i to miejsce, które przygotował dla mnie Zbawiciel.

Proszę tylko o jedno, bym był dobrze przygotowany na śmierć! Daj mi Twojego Ducha, abym był zawsze, w każdej chwili gotowy, zakończyć moje ziemskie życie – pojednany z Tobą i ze wszystkimi ludźmi. Chcę być także gotowy do dalszego życia, do pracy i do cierpienia, jeśli jest to bardziej potrzebne dla zrealizowania Twoich planów: Niech dzieje się Twoja Wola we wszystkim! Amen.