Modlitwy o dobrą spowiedź

1. Panie Boże, jestem grzesznikiem. Zawiniłem nie tylko przez przekroczenie Twoich przykazań – mój największy grzech to chyba zaniedbanie dobra. Nieraz mógłbym więcej uczynić dla Ciebie i dla ludzi znajdujących się w trudnościach, dla pokoju i uniknięcia skłóceń. Ale wygoda, ambicja i chęć posiadania były dla mnie ważniejsze niż Ty. Moich bliźnich traktowałem często egoistycznie, bez właściwej miłości.
Boję się spowiedzi, ale czuję, że powinienem się przełamać. Chcę pójść do Ciebie i prosić o oczyszczenie przez Twoją Najdroższą Krew, aby zaczynać na nowo i bardziej konkretnie żyć jako chrześcijanin. Nie jest mi łatwo wyznać grzechy księdzu, który jest człowiekiem jak ja i również ma swoje słabości, ale chcę widzieć i spotykać w nim Ciebie, Panie. Daj mu Twojego Ducha, aby potrafił mi przekazać Twoją Wolę. Amen.

2. Ojcze Niebieski, pragnę odnowić moje życie przez Krew Twojego Syna. Chcę poznać wszystkie moje grzechy, które niszczą jedność z Tobą i z innymi, i oczyścić się z nich. Dlatego proszę o Twojego Ducha, abym lepiej poznał, co plami moje serce, czego brakuje mojej miłości.
Dziękując za wszystkie łaski i dary, chcę uczciwie przyznać się do moich zaniedbań i złych uczynków, aby lepiej przygotować się do mojej misji i zadań na tym świecie.
Proszę o światło i siły także dla Twojego kapłana, przez którego pragnę przyjąć Twoje Słowo i Twoją łaskę. Pozwól, aby ta spowiedź była pomocą i krokiem naprzód nie tylko dla mnie osobiście, ale także dla tych, z którymi żyję, pracuję i idę drogą wiary.
Maryjo, Matko Kościoła i Nadziejo grzeszników, bądź moją pomocą i nadzieją. Amen.

Spowiedź – o co tu chodzi?>>