Miesiąc Krwi Chrystusa – lipiec

W tradycji Kościoła lipiec jest poświęcony Krwi Chrystusa – cenie naszego zbawienia. Tajemnice przelań Krwi Chrystusa stanowią prawdziwą drogę formacji chrześcijańskiej – mocą Krwi Chrystusa ku Zmartwychwstaniu!

Dlatego w tym roku jako program i zadanie na lipiec proponujemy Wam odnowioną wersję Drogi Krwi Chrystusa.

Są to znane wielu z Was tajemnice i podsumowujące je hasła, uzupełnione o nowy aspekt, który podkreśla, że droga Krwi Chrystusa jest drogą do zwycięstwa, do zmartwychwstania!  

Tym razem nie proponujemy Wam Słowa Życia na wakacje, ale zapraszamy, żebyście często powtarzali sobie te hasła, wracali do nich na co dzień – niech one staną się żywe w naszej codzienności!

 1. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania.
  Nie jestem sam – jestem żywym członkiem Ciała Chrystusa, Kościoła!
 2. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu.
  Nie bój się – Krew Chrystusa jest mocniejsza!
 3. Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania.
  Koniec z narzekaniem –bo ofiary mogą stać się darem!
 4. Pan Jezus przelał Krew podczas ukoronowania cierniem.
  Więcej przez milczenie – szlachetnym sercem!
 5. Pan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej.
  Powstań i dalej – dla zbawienia dusz!
 6. Pan Jezus przelał Krew podczas ukrzyżowania.
  Ojcze, w Twoje ręce – i rany staną się perłami!
 7. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią.
  Dla wszystkich – otwarte serca i drzwi!

Pobierz