Różaniec do Krwi Chrystusa – ku Zmartwychwstaniu mocą Krwi Chrystusa

  • VII. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią –„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda” (J 19, 33-34)
    DLA WSZYSTKICH – otwarte serca i drzwi! (słuchaj>>)