Różaniec do Krwi Chrystusa w “okrzykach bojowych”

Sposób odmawiania

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

  • I. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania –„A gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus” (Łk 2, 21)
   NIE JESTEM SAM! (słuchaj>>)

  • II. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu –„Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople Krwi sączące się na ziemię”  (Łk 22, 44)
   NIE BĘDĘ SIĘ BAĆ! (słuchaj>>)
  • III. Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania – „Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie” (Mt 27, 26)
   KONIEC Z NARZEKANIEM! (słuchaj>>)
  • IV. Pan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania – „Ubrali Go w purpurę i uplótłszy wieniec z ciernia włożyli Mu na głowę. I zaczęli Go pozdrawiać: Witaj Królu Żydowski” (Mk 15, 17-18)
   WIĘCEJ PRZEZ MILCZENIE (słuchaj>>)
  • V. Pan Jezus przelał Krew na Drodze Krzyżowej – „A On sam dźwigając krzyż wszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota” (J 19, 17)
   POWSTAŃ I DALEJ! (słuchaj>>)
  • VI. Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu –„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: Boże mój, Boże mój, Czemuś Mnie opuścił?” (Mt 27, 46)
   W TWOJE RĘCE… (słuchaj>>)
  • VII. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią –„Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła Krew i woda” (J 19, 33-34)
   MIEJSCE DLA WSZYSTKICH! (słuchaj>>)