Odważni i radykalni mocą Krwi Chrystusa

Droga Krwi Chrystusa w “okrzykach bojowych” teraz w formie książkowej

Rozważania te powstały w oparciu o konferencje wygłoszone w czasie rekolekcji, a więc w żywym kontakcie ze słuchaczami. Jak pisze Autor, „chodzi w nich o wskazówki dla tych wierzących, którzy chcą czcić Krew Chrystusa nie tylko przez modlitwy i pieśni, ale całym swoim życiem. Rozważanie siedmiu wymownych przelań Krwi Zbawiciela stanowi nie tylko pokarm dla rozważania, ale wyposaża też uważnego czytelnika w bardzo praktyczne rady. Proponowane okrzyki bojowe mają dodać odwagi i radykalizmu tym wszystkim, którzy świadomie chcą iść za Chrystusem”.

Teksty zawarte w tej książce skierowane są do „odważnych” – do wszystkich, którzy chcą osobiście wejść głębiej w tajemnice odkupienia. Jednocześnie stanowią one program formacji duchowej, do której zapraszamy każdego, kto trafia do Duchowej Rodziny – jako gość, sympatyk czy członek Wspólnoty Przyjaciół Przenajświętszej Krwi. Mają one także służyć tym wszystkim, którzy w tajemnicy Krwi Chrystusa odkryli swoją osobistą drogę do świętości.

Informacje i zamówienia