Adwent

Przychodzi On,
Bóg, Wieczny, Nieskończony.
Pozwala się ograniczyć przez czas i przestrzeń:
Staje się człowiekiem,
Staje się dzieckiem.
Pozwala siebie nosić, urodzić, opiekować się sobą…
ponieważ my także
mamy stać się dziećmi,
aby móc wejść
do Królestwa Bożego.

Syn Boży staje się dzieckiem,
abyśmy i my mieli odwagę
stać się dziećmi.
Przedwieczny wybiera sobie
Matkę na ziemi,
abyśmy byli gotowi,
dać się wychować
przez Matkę Boga
Pan żyje w rodzinie,
abyśmy uczyli się kochać,
żyć w jedności
i mogli brać udział
w życiu Trójcy Przenajświętszej.

Adwent –
Bóg wychodzi nam naprzeciw
w słabości, jako Dziecko,
abyśmy mimo naszej słabości
mogli wyjść Mu naprzeciw.
W stajence w Betlejem
Jest miejsce spotkania!
w.