Modlitwa o znalezienie kierownika duchowego

Panie Jezu, czuję się czasami niepewnie, a nawet bezradnie. Potrafię dać światło innym, ale sam nie wiem, jak iść dalej. Proszę o Twoją pomoc. Jestem gotowy pogłębiać wiarę i wiedzę i pragnę mieć stałego kierownika duchowego. Dlatego proszę Cię, pozwól mi znaleźć osoby, które w Twoim imieniu mogą dać mi światło. Pozwól mi znaleźć Maryję w osobie matki duchowej i daj mi ojca duchowego, któremu mógłbym w pełni zaufać w szukaniu Woli Bożej. Niech Duch Święty pomoże mi w szukaniu i odnajdywaniu, niech umacnia tych, którzy są gotowi pomagać mi, i wynagródź ich służbę Twoją szczególną miłością i błogosławieństwem. Amen.