Koronka do świętego Józefa

Na początku: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga Ojca…

Na dużych paciorkach: (1x)
P: Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański
W: i wziął Maryję do siebie. (por. Mt 1,24)

Na małych paciorkach: (10x)
P: Święty Józefie, szlachetnym sercem zawsze wypełniałeś wolę Bożą.
W: Wspomagaj nas we wszystkich naszych potrzebach.

Na zakończenie:
P: Ojcze Niebieski, dziękujemy Ci za wszystkie dary i łaski, których nam udzieliłeś za wstawiennictwem św. Józefa, głowy Świętej Rodziny i patrona całego Kościoła. Razem z Nim chcemy podarować Ci nasze bezgraniczne zaufanie – dzisiaj i przez wszystkie dni naszego życia.  Amen.

Więcej modlitw do św. Józefa