Koronka pokory

Ta prosta koronka oparta o słowa Pisma świętego i modlitw liturgicznych to modlitewne uzupełnienie “Małej szkoły pokory”. Jej odmawianie przemienia serce i prowadzi do centrum wiary, do tego, abyśmy stawali się coraz bardziej podobni do Jezusa – cichego i pokornego sercem…

Sposób odmawiania

Odmawia się na zwykłym różańcu.
Na początku: Ojcze nasz. Zdrowaś Maryjo. Wierzę w Boga.Na dużych paciorkach:
Prowadzący: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,
że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,
Wszyscy: A objawiłeś je prostaczkom. (Mt 11, 25)

Na małych paciorkach:
P. Jezu cichy i pokornego serca,
W. Uczyń serca nasze według Serca Twego.

Na zakończenie (3 razy):
P. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,
W. A Ja was pokrzepię.
P. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem,
W. A znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
P. Albowiem jarzmo moje jest słodkie,
W. A moje brzemię lekkie. (Mt 11, 28-30)