Poświęcenie się Duchowi Świętemu

(nie tylko dla członków Duchowej Rodziny)

Panie Jezu Chryste,
Synu Ojca Przedwiecznego i nasz Zbawicielu,
dziękujemy Ci za dar Twojego Ducha,
przez którego nas stworzyłeś, odkupiłeś
i powołałeś na drogę świętości.

Poświęcamy się dzisiaj na nowo
Twojemu Duchowi Świętemu i prosimy Cię:
Wypełnij nasze myśli, serca i dzieła,
nasze pragnienia i zamiary,
nasze radości i cierpienia…
wichrem i ogniem Twojego Serca!

Podaruj nam Ducha Twojej miłości,
aby Ojciec Niebieski mógł nas prowadzić
i użyć nas jako narzędzi dla wypełnienia swoich planów.
Ty bowiem powołałeś nas do tego,
abyśmy jako wspólnota kontynuowali Twoje dzieło na tej ziemi.

Przez Twojego Ducha pragniemy żyć w prawdziwej jedności,
abyśmy w ten sposób mogli lepiej rozpoznać Twoją Wolę
i wypełnić nasze zadanie w jedności,
aby zbawczy krzyż nie stał się dla nas zbyt ciężki.

Duchu Święty, umocnij jedność pomiędzy nami,
abyśmy stali się żywym obrazem Boskiej Trójcy.
Pragniemy bowiem nie tylko pojedynczo,
ale także we wspólnocie
lepiej rozeznawać duchy
i widzieć jaśniej, co jest dobre, a co złe.

Jezu, pomóż nam być Twoją odpowiedzią na znaki czasu,
abyś także przez nas mógł wypełnić
posłannictwo Twojego Kościoła. Amen.