Rożaniec maryjny – tajemnice chwalebne

1. Zmartwychwstanie
Wy się nie bójcie!(…) Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. (Mt 28,5-6)
Ewangelie opowiadając o zmartwychwstaniu Chrystusa są pełne dramatu, trudności, wątpliwości… Chyba dlatego nic nie mówią w tym miejscu o Matce Jezusa (…) Wiara, nadzieja i miłość Maryi jest tak wielka i dojrzała, że moment pogrzebu, chociaż tak bolesny, nie jest rozpaczą. Podobnie dzień zmartwychwstania Jezusa nie jest dla niej dramatem uczuć, ale cichym potwierdzeniem tego, co wiara już przeczuła, wiedziała.
Naucz nas wierzyć, Maryjo, jak Ty! Naucz nas ufać nie tylko w dniu Golgoty, ale także w momencie zmartwychwstania. Nie chcemy się zagubić w uczuciach, lękach, wątpliwościach, kiedy Pan Bóg zaczyna nowy rozdział w historii lub w naszym życiu. Chcemy przez nadprzyrodzoną miłość wytrwać w momencie śmierci i kochać dalej w zmartwychwstaniu.

2. Wniebowstąpienie
Oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20)
Jezus idzie do Ojca, aby być bliżej wszystkich ludzi, aby pomagać wszystkim, którzy Mu ufają, i przygotowuje miejsce w domu Ojca dla wszystkich, którzy przyjmują Ewangelię.
Maryjo, nasza wiara mówi nam i nasze serce rozumie, że Ty jesteś blisko szczególnie tam, gdzie Jezus rodzi się, żyje i buduje swoje Królestwo. Bądź pomocą i wzorem dla wszystkich naszych misjonarzy. Pokaż nam, jak każdy z nas może być misjonarzem w swoim najbliższym otoczeniu. Razem z Tobą pragniemy przygotować miejsce dla Jezusa wszędzie tam, gdzie prowadzi nas Opatrzność Boga.

3. Zesłanie Ducha Świętego
Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. (Dz 1,14)
Maryja pośredniczy pomiędzy ludźmi i pomaga im w modlitwie. Jej obecność i postawa pomagają w przygotowaniu się na przyjecie Ducha Świętego. Jeszcze nikt nie rozumie, na czym polega to, co Pan Bóg planuje. Ale miłość potrafi czekać, otwierać się na nowe horyzonty.
Maryjo, także dzisiaj tak bardzo potrzebujemy Twojej pośredniczącej obecności. Pomóż nam w budowaniu jedności, abyśmy potrafili naprawdę się modlić i na nowo przyjąć Ducha Świętego. Bez Niego jesteśmy niczym. Niech On prowadzi nasze rodziny, wspólnoty i cały Kościół, aby ludzkość poznała Królestwo Twojego Syna.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. (Łk 1,45)
Maryja od pierwszego momentu swojego życia jest bez grzechu, a wiec pełna Boga. (…) W niej widzimy pełny obraz naszego powołania – owoc Krwi Chrystusa. Ona jest obrazem tego, co czeka wszystkich na końcu świata, kiedy dzieło stworzenia i odkupienia znajdzie w nas swój koniec i spełnienie.
Maryjo, Ty jesteś naszą nadzieją, naszą chlubą i radością. Twoje dary mówią nam o tym, co na nas czeka, co Bóg przygotował dla wszystkich, którzy Mu ufają. Pomóż nam, Maryjo, zapalić wszystkich ludzi taką nadzieją. Twój obraz niech budzi nową radość życia i otwartość dla Jezusa. Razem z Tobą pragniemy być żywym znakiem nieba, który pociesza, pomaga i ratuje.

5. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. (Ap 12,1)
(…) w Królestwie Niebieskim rządzi ten, kto służy. Maryja służy razem ze swoim Synem. Czcimy Ją jako Królową, aby dziękować i prosić o pomoc. To wyraz naszego doświadczenia i zaufania.
Maryjo, nasza Matko i Królowo, dziękujemy za Twoją bliskość wszędzie tam, gdzie jest szerzona Ewangelia Twojego Syna. Patrzymy na Ciebie, aby zrozumieć Słowo Boże i żyć nim, aby przyjmować Ducha Świętego i działać pod Jego natchnieniem. Bądź zawsze z nami, abyśmy mogli być prawdziwą rodziną Twojego Syna i przyciągać do Jego Serca wielu ludzi – tak drogo odkupionych. Pomóż nam królować razem z Tobą i jak Ty.

Tajemnice bolesne