Modlitwa do Maryi – Matki i Królowej Przenajdroższej Krwi

Oddajemy Ci cześć, Najświętsza Matko, gdyż Bóg wybrał Cię spośród wszystkich niewiast na Matkę swojego Syna. Dla Niego stałaś się czystym i świętym mieszkaniem. Bóg uchronił Cię od pierworodnej skazy ludzkości i w Tobie zapoczątkował nowe stworzenie.

Wielką i godną czci jesteś w promiennej czystości Twojej duszy. Ty jesteś pierwszym owocem odkupienia, wysłużonym Krwią Twojego Syna, jeszcze zanim Jezus w Tobie stał się człowiekiem.

Bóg tak wyjątkowo obdarzył Cię łaskami, abyś mogła całkowicie spełnić Jego plan zbawienia względem Ciebie. Wypowiedziałaś swoje pełne „Tak” do Anioła, który zwiastował Ci Boże orędzie, abyś została Matką Odkupiciela. Pełna ufności szłaś wiernie za Wolą Bożą, nie stawiając żadnych warunków. Jest to droga doświadczeń, nieoczekiwanych wydarzeń, droga pełna wiary. I tak znajdziesz się na Kalwarii przed Twoim skrwawionym Synem, a całe życie prowadziło Cię pod krzyż.

Kochamy Cię, Matko spod krzyża, Matko Przenajdroższej Krwi. Na Kalwarii stałaś się Matką nas wszystkich. Od Ciebie wziął Jezus swoją zbawczą Krew, gdy dałaś Mu ludzkie życie, ale przez Ciebie płynie też Krew odkupienia z krzyża, ponieważ jako Matka Chrystusa stałaś się Matką Kościoła.

Pragniemy Cię kochać wraz z Twoim Synem i tak jak On oddawać Ci cześć. Z Nim pragniemy uczestniczyć w Twoich boleściach, z Nim cieszyć się Twoimi radościami. Ukaż nam, Matko, jak możemy Cię bardziej kochać, aby nasza miłość była miłością dziecka, a zarazem bardziej dojrzała.

Chcemy Ci towarzyszyć, Miłosierna Matko wszystkich ludzi. Z Tobą pragniemy mieć serce dla wszystkich, którzy potrzebują pomocy. Z Tobą chcemy pocieszać i koić. Ty jesteś bliska także tym, którzy Cię nie znają albo nie rozumieją, bo Jezus przelał Krew za wszystkich. W ten sposób Twoje serce jest otwarte dla każdego, szczególnie dla tych, którzy są opuszczeni, zrozpaczeni i których nikt nie darzy miłością.

Bądź przy nas, Matko Przenajdroższej Krwi, abyśmy mogli być przy tych, których tak bardzo kochasz. Udziel nam swojej wiary, abyśmy tak jak Ty byli ulegli Duchowi Bożemu. Napełnij nas Twoją pokorą, abyśmy naprawdę służyli tym, za których Jezus oddał życie. Daj nam udział w Twoim krzyżu, abyśmy nieśli Twoje miłosierdzie tym, którzy żyją bez łaski.

Maryjo, nasza dobra Matko, pozwól nam na tej ziemi zająć Twoje miejsce, aby Jezus coraz bardziej żył w ludziach i aby Jego Królestwo się rozszerzało. Pomóż nam, abyśmy tak jak Ty dali swój wkład w odkupienie ludzi i w ten sposób oddali także swoją krew z Krwią Chrystusa na chwałę Ojca i dla zbawienia ludzi. Amen.