Matko Boża, daj mi Twoje Serce

                                       Matko Boża, daj mi Twoje Serce;
tak piękne, czyste, pełne miłości i pokory.
Daj mi takie serce, bym mogła przyjąć miłość Chrystusa
i kochać Go, jak Ty Go kochasz,
bym mogła służyć Mu w ubogich.
św. Matka Teresa