Być czystym przez Słowo

Komentarz do Słowa Życia (J 15, 3)

…Jak możemy stać się czystymi przez Słowo? Zaczyna się maj, miesiąc Maryi. Ona przyjęła Słowo Boże dosłownie, jako owoc swojego łona, jako dar Ducha Świętego. Ale Maryja przyjmowała Słowo Boże w całym swoim życiu. Słuchała go w synagodze, czytała Pismo Święte, ale też „czytała” Słowo Boże w różnych sytuacjach życiowych.

My też możemy przyjąć Słowo Boże nie tylko przez czytanie osobiste i przez słuchanie go w liturgii. Możemy przyjąć Słowo Boże w różnych sytuacjach życia – gdy spotyka nas jakiś wypadek, choroba, niesprawiedliwość, krzywda, jakieś zadanie, które wydaje się za trudne albo też wielka radość, szczęście, powodzenie. To wszystko trzeba odczytać w perspektywie wiary jako Słowo Boże. Przez to wszystko Pan Bóg chce nam coś powiedzieć. Ważne jest, aby patrzeć na wydarzenia, na swoje życie, na relacje z innymi z perspektywy Boga, w świetle Jego Słowa. W ten sposób przez Słowo Boże możemy oczyszczać nasze życie i dać odpowiedź na to Słowo czystym sercem – jak Maryja.

(na podstawie homilii o. W. Wermtera)