Sługa Chrystusa

Rozważanie do Ewangelii (J 12, 20-33; V niedziela Wielkiego Postu, rok B)

A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną…   J 12, 26 a
Zadanie sługi
Chcę pójść za Chrystusem
służąc Zbawicielowi świata
świata Krwią odkupionego
ceną obecną w każdym człowieku…

…a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa… J 12, 26 b
Miejsce sługi
Jestem sługą Chrystusa
chcę być tam gdzie Chrystus
Chrystus Ukrzyżowany
Ukrzyżowany w każdym człowieku…

A jeśli ktoś Mi służy, uczci go Mój Ojciec. J 12, 26 c
Nagroda sługi
Oczekuję nagrody Chrystusa
Chrystusa Syna Ojca
Ojca Niebieskiego
Nieba ukrytego w każdym człowieku…

(o. W. Wermter)