Różaniec do Krwi Chrystusa – Zdrój Miłosierdzia

Kliknij, aby pobrać

Ojcze w Niebie, Ty jesteś źródłem Miłosierdzia. Z ran Jezusa, naszego Pana i Zbawiciela, spływa ku nam Twoja Miłość, która podarowuje nam prawdziwe życie.
Na stacjach przelania Jego Krwi chcemy uczyć się ufać Twojemu miłosierdziu i samemu stawać się źródłami miłosierdzia dla świata. Jezus powiedział bowiem: Bądźcie miłosierni, jak i Ojciec wasz jest miłosierny (Łk 6, 36).

Tajemnica I -Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
Ojcze Niebieski, Ty jesteś „Bogiem miłosiernym i litościwym, cierpliwym, bogatym w łaskę i wierność” (Wj 34, 6). Dlatego zaofiarowałeś Twojemu ludowi Nowe Przymierze. Ty posłałeś na świat Twojego jedynego, umiłowanego Syna. Przez obrzezanie został On w pełni włączony do ludu izraelskiego.
Panie, Ty pragniesz, byśmy stali się żywymi członkami Twojego nowego ludu. Twoje Miłosierdzie pozwala nam już jako małym dzieciom brać udział w strumieniu miłosierdzia Kościoła. Uczyń nas coraz bardziej wdzięcznymi za sakrament chrztu i pomóż nam bardziej świadomie i wierniej żyć jako ludzie, którzy zostali ochrzczeni w imię Jezusa.

Tajemnica II – Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu
Ojcze Niebieski, litując się nad nami, Jezus przecierpiał w Ogrójcu strach przed śmiercią. Walczył z kusicielem aż do krwawego potu. Był rozczarowany śpiącymi uczniami i ugodzony w serce pocałunkiem zdrajcy.
Mimo to Jezus nikogo nie potępił, lecz bronił tych, którzy bezradni i bezsilni byli obecni przy pojmaniu Mistrza. Piotr musiał schować z powrotem miecz. Także do nas odnosi się upomnienie Jezusa: „Starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary” (Mt 9, 13).

Tajemnica III – Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania
Ojcze Niebieski, Twój Syn dał się niesprawiedliwie osądzić przez ludzki sąd. Na całym ciele został w okrutny sposób pobity aż do krwi. Wytrzymał to z miłości do Ciebie i do nas, nikogo nie potępiając.
„Miłosierdzie odnosi triumf nad sądem” (Jk 2, 13). Tymi słowami św. Jakub nawołuje nas do bycia miłosiernymi, aby i na Sądzie Ostatecznym dostąpić miłosierdzia. Ojcze, pozwól nam na wzór Jezusa być miłosiernymi szczególnie wtedy, gdy jesteśmy niesprawiedliwie traktowani.

Tajemnica IVPan Jezus przelał Krew podczas cierniem koronowania
Ojcze Niebieski, Jezus odpowiedział milczeniem na szyderstwa, które uderzały w Niego przy ukoronowaniu cierniem, jedyny prawdziwy Król krwawi pod swoją koroną! Cyniczne hołdy chcą go moralnie zniszczyć. Ale Jezus odpowiada cichą modlitwą.
Ojcze, pozwól nam stać się prawdziwymi uczniami. Pozwól nam odpowiedzieć miłosierdziem na niezrozumienie i brak miłości, które napotykamy w różnych sytuacjach. Pozwól nam wierzyć w to, że królewskie miłosierdzie buduje bardziej niż potęga i przemoc.

Tajemnica VPan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej
Ojcze Niebieski, rozważamy czerwone ślady Drogi Krzyżowej i rany otwierające się na nowo przy obnażeniu Jezusa z szat przed ukrzyżowaniem. To „serdeczna litość naszego Boga” (por. Łk 1, 78) ratuje nas i pokazuje nam, że jedynie prawdziwa miłość potrafi znieść nadludzkie ciężary i oczyszcza duszę.
Nie pozwól nam nigdy zapomnieć na naszej własnej drodze krzyżowej, że tylko przez udział w Twoim Miłosierdziu znajdujemy siłę, aby ciągle na nowo powstawać i zachować czyste serce nawet wtedy, gdy jesteśmy traktowani bez godności. Pozwól nam szanować czystość w Twoich oczach bardziej niż opinię „tego świata”.

Tajemnica VIPan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu
Ojcze Niebieski, przypowieść o „synu marnotrawnym” objawia nam Twoje bezgraniczne Miłosierdzie. Nie patrzysz na grzechy ani na brak dojrzałości –pragniesz jedności w rodzinie i szczęścia każdego Twojego dziecka (Łk 15, 11-32).
Przez Krew Chrystusa przelaną przy ukrzyżowaniu daj nam gotowość i zdolność, by modlić się za tych, którzy nas dręczą i przybijają do krzyża. Ojcze, pozwól razem z Tobą pragnąć zbawienia wszystkich ludzi – także tych, którzy nam utrudniają życie.

Tajemnica VIIPan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
Ojcze Niebieski, Jezus dał nam przypowieść o miłosiernym Samarytaninie, aby pokazać, jak mamy kochać Ciebie oraz naszych bliźnich (Łk 10, 25-37). W otwartym Sercu Twojego Syna na krzyżu, z którego wypływa Krew i woda, widzimy Twoją miłosierną miłość do wszystkich ludzi, których chcesz przez Jezusa Chrystusa przyciągać do Twojego Ojcowskiego Serca.
Daj nam zawsze z głębokim szacunkiem odnosić się do każdego człowieka, który już ma swoje miejsce w Twoim Sercu. Jezus „zapłacił” już za wstęp dla każdego. Pozwól, aby nasze miłosierdzie wobec każdego z Twych stworzeń stało się tak wielkie, żeby i w nas rozpoznano Twoje dzieci i wiarygodnych świadków Jezusa.

Inne rozważania do różańca Krwi Chrystusa>>