Różaniec do Krwi Chrystusa w intencji pokoju

Tajemnica I    PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS OBRZEZANIA

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)
Dziękujemy, Panie Jezu, za Twoją Krew przelaną w znaku przymierza podczas obrzezania. Przepraszamy za wszelkie wyrazy zaniedbania przymierza. Człowiek, który nie szanuje przymierza z Panem Bogiem, gubi samego siebie. Człowiek, który traci przyjaźń z Panem Bogiem, staje się wrogiem samego siebie.

Tak to było już na początku, gdy Kain zabił swojego brata Abla i tak jest aż do dzisiaj tam, gdzie człowiek decyduje się na wojnę. To wyjście z przymierza z Panem Bogiem. To zaniedbanie dekalogu i wszelkich innych drogowskazów, danych nam dla naszego życia z Panem Bogiem i pomiędzy nami.
Przepraszamy, Panie Jezu, za własną niewierność. Przepraszamy w imieniu tych, którzy tak zadecydowali, którzy nie mieli cierpliwości ani wobec siebie, ani wobec innych. Przepraszamy w zastępstwie za tych, którzy na siłę chcą wymusić porządek, pokój, nie rozumiejąc, że nie ma trwałego pokoju bez Pana Boga. Przez Krew przelaną przy obrzezaniu błagamy o miłosierdzie, o powrót do przymierza, o wierność dla nas samych, abyśmy całym naszym życiem żyli według Twojego planu i potrafili rozwijać ten świat według Twojego upodobania. Prosimy szczególnie w intencji tych, którzy najbardziej cierpią przez błędy i grzechy innych.

Tajemnica II
PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS MODLITWY W OGRÓJCU

Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. (Łk 22, 44)
Panie Jezu, dziękujemy za Twoją Krew przelaną podczas modlitwy w Ogrójcu. Przeżyłeś całą mękę i osobistą śmierć, ale przeżyłeś też wszystkie owoce grzechu całego świata: krzywdę, wojnę, wszelkie formy odejścia od Woli Boga Ojca. Dlatego wciąż wracasz do tej podstawowej i końcowej prośby: Ojcze, nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie. Tylko ten człowiek, który wytrwale szuka Woli Boga Ojca, jest w stanie budować pokój, unikać wojny, znajdować równowagę wewnętrzną, podchodzić dobrze do różnych trudnych sytuacji życiowych, być człowiekiem opanowanym, który z godnością serca spotyka się nawet ze zdrajcą.
Panie Jezu, pozwól nam uczyć się, jak należy szukać i budować pokój. Pozwól nam wytrwale i do końca życia szukać we wszystkim Woli Boga Ojca: Ojcze, nie moja, lecz Twoja Wola niech się stanie.

Tajemnica III   PAN JEZUS PRZELAŁ KREW PODCZAS BICZOWANIA

Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. (Mt 27, 26)
Panie Jezu, można przyzwyczaić się do wielu trudności, ale nie do niesprawiedliwości. Ten sąd Piłata był niesprawiedliwy. Nie wiemy, jak jest dzisiaj na tym świecie. To nie nasza sprawa – sądzić, kto i o ile ma rację, o ile jest sprawiedliwy. Sądzić to nie nasza sprawa, ale prosimy w intencji tych, którzy cierpią niesprawiedliwie, świadomie czy nieświadomie, z przekonania czy bez przekonania. Modlimy się w intencji tych, którzy siedzą w schronach, którzy są ofiarami ataków, rakiet, bombardowania.
Panie Jezu, każda wojna to ogrom niesprawiedliwości ze strony odpowiedzialnych i ze strony tych, którzy w niej uczestniczą. Najbardziej cierpią niewinni. Prosimy o Twojego anioła pokoju, pociechy, aby pomagał tym, którzy cierpią przez przemoc innych, przez interesy innych, przez brutalność innych. Prosimy dla nas samych – o ducha przebaczenia. Przemoc to nie tylko sprawa wojen. Przemoc zaczyna się w małych, zwyczajnych kontaktach międzyludzkich: w rodzinach, wspólnotach, klasztorach, tam, gdzieś ktoś źle używa pozycji odpowiedzialnego, wieku albo mocy fizycznej. Przepraszamy, Panie Jezu. Pozwól, aby ci, którzy cierpią przez ból fizyczny i niesprawiedliwość, mogli zjednoczyć się z Tobą i w ten sposób wytrwać i przemienić to cierpienie w wartość, która nie zginie, która zostanie w wieczności.