Różaniec – tajemnice radosne

1. Zwiastowanie

Oto ja, służebnica Pańska, niech mi stanie według Twego słowa. (Łk 1, 38)
Maryjo, nie wiesz w szczegółach, co Cię czeka – wiesz tylko, że sam Bóg działa, że Bóg ma dla Ciebie specjalny plan. To Ci wystarcza – dajesz swoje pełne, bezwarunkowe i bezgraniczne „TAK”, choć to całkowicie zmienia Twoje życie.

Twoje bezgraniczne zaufanie było Twoim wielkim darem dla Ojca Niebieskiego.
Maryjo, żyjesz z Bogiem, dla Boga, w Bogu – bo jesteś Niepokalana, Przeczysta, jesteś Niepokalanym Poczęciem. Prosimy o przebaczenie wszystkich bluźnierstw przeciwko Twojemu Niepokalanemu Poczęciu. Prosimy o przebaczenie tym, którzy nie wierzą, nie adorują, nie ufają i nie kochają Ciebie.

2. Nawiedzenie

Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. (Łk 1, 42)
Kiedy Elżbieta spotkała Maryję, została napełniona Duchem Świętym. Mały Jan pod jej sercem aż zatańczył z radości. Elżbieta zdała sobie sprawę, że Maryja ma wyjątkowe miejsce wśród wszystkich kobiet. Jest najbardziej błogosławiona wśród wszystkich kobiet dzięki temu, że jest Matką Boga. Już od momentu poczęcia Jezusa Maryja była „Matką Pana”.
W tej tajemnicy modlimy się o zadośćuczynienie za bluźnierstwa przeciwko dziewictwu Maryi. Modlimy się również za tych, którzy chcą się nawrócić, ale wstydzą lub boją się pójść do spowiedzi. Maryjo, pomóż im przezwyciężyć wstyd i strach przez miłość do Jezusa. Jezu, pomóż im ujrzeć Twoją miłość i pozwól im pokochać Ciebie, aby mogli otrzymać nową czystość i nową miłość w sakramencie pokuty i pojednania.

3. Narodzenie

Zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo.  (Ga 4, 4-5)
Św. Paweł podkreśla, że Syn Boży narodził się „z niewiasty”. Chce przez to powiedzieć, że Jezus był prawdziwym Człowiekiem. Potrzebował opieki jako dziecko, musiał się uczyć, pracować, dojrzewać… Maryjo, Ty zostałaś wybrana w szczególny sposób na Matkę Jezusa. Dlatego zasługujesz na naszą szczególną miłość.
Prosimy o przebłaganie za bluźnierstwa przeciwko Twojemu Bożemu macierzyństwu, a jednocześnie za odmowę uznania Cię za Matkę ludzi.

4. Ofiarowanie

A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. (Łk 2, 35)
Maryjo, Twoją duszę przeszyje „miecz” – tak bardzo będziesz cierpieć ze swoim Synem i z ludzkością. Ty, „Pocieszycielko strapionych”, zawsze dajesz pocieszenie cierpiącym, ponieważ sama wiele przecierpiałaś. W Fatimie powiedziałaś do siostry Łucji: „Córko moja, oto moje serce otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczności ciągle ranią. Przynajmniej ty staraj się mnie pocieszyć”. Maryjo, chcemy Cię pocieszać, ucząc się bardziej kochać Jezusa w naszych bliźnich, tak jak Ty to czyniłaś. To wspaniałe, że my również możemy pocieszać – nie tylko Ciebie, Maryjo, ale także Jezusa, Ojca Niebieskiego, Ducha Świętego…
W tej tajemnicy modlimy się o nawrócenie tych, którzy publicznie próbują zaszczepić w sercach dzieci obojętność, pogardę, a nawet nienawiść do Maryi, Niepokalanej Matki. Modlimy się o czystość przez Krew Chrystusa dla wszystkich młodych ludzi.

5. Znalezienie

A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. (Łk 2, 51)
Maryjo, w tej trudnej sytuacji nie przestajesz wierzyć, ufać, kochać… Tyle razy w swoim ziemskim życiu mogłaś w najbardziej doskonały sposób uczestniczyć w dziele odkupienia, ponieważ przez swoje cierpienie dopełniłaś tego, „czego jeszcze brakowało w udrękach Chrystusa”.
Tobie, dobra Matko Kościoła, Królowo Męczenników, polecamy w tej tajemnicy wszystkich prześladowanych chrześcijan, wszystkich zmarłych i umierających, aby w godzinie śmierci otrzymali wszelkie łaski potrzebne do zbawienia.

Jeden komentarz do “Różaniec – tajemnice radosne”

Możliwość komentowania została wyłączona.