Modlitwa poranna

Abba, mój kochany Ojcze w niebie, kochasz mnie jako swoje dziecko. Stworzyłeś mnie, bo mnie chciałeś. Dziękuję Ci, że mnie tak cudownie uformowałeś!
Dlatego wyrzekam się wszystkiego, co nie pochodzi z Twojej ręki. Wyrzekam się wszystkich ziemskich dóbr, od których jestem uzależniony. Wyrzekam się wszystkich niedobrych więzów, jakie łączą mnie z ludźmi. Wyrzekam się wszystkich bożków, którym służyłem.
Mój Ojcze w niebie, napełnij mnie Twoją miłością, Twoim miłosierdziem, Twoim pokojem i Twoją radością. Chcę być Twoim dzieckiem, które w pełni podąża za Tobą.
Mój ukochany Ojcze, chciałbym schronić się w Twoim Ojcowskim Sercu, kochać Cię w każdym czasie i zawsze całkowicie wypełniać Twoją wolę. Amen.