Różaniec do Krwi Chrystusa w intencjach Kościoła i świata

Sposób odmawiania różańca do Krwi Chrystusa:
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje, które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Maryjo, Źródło Krwi Chrystusa Zbawiciela, razem z Tobą chcemy modlić się w intencjach dzisiejszego Kościoła i świata. Chcemy zawierzyć nasze potrzeby Twojemu Niepokalanemu Sercu, abyś Ty oczyściła i uzupełniła nasze prośby. Niech będą one miłe Ojcu w Niebie, a ludziom na ziemi niech przyniosą zbawienie i błogosławieństwo.

Tajemnica I. Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
MODLIMY SIĘ ZA DZIECI NIENARODZONE

Ojcze w Niebie, od Ciebie pochodzi wszelkie życie. Ty dajesz każdemu dziecku od pierwszego momentu jego poczęcia niepowtarzalną, nieśmiertelną duszę. Już pod sercem matki ci mali czują, czy są przyjęci, kochani i oczekiwani czy nie. Prosimy za wszystkie dzieci, które nie miały szczęścia narodzenia się, czy to z powodów zdrowotnych, czy też dlatego, że zostały odrzucone i zabite.

Prosimy również za te matki, za tych ojców, doradców, lekarzy…, którzy nie szanują własności Boga i godności człowieka. Panie, dotknij ich serc, żeby doznali przejrzenia i skruchy oraz mogli się wewnętrznie nawrócić. Pomóż im przynajmniej po czasie nadać imię nienarodzonemu dziecku i modlić się za nie, ażeby te dzieci mogły w wieczności odczuć, że są kochane nie tylko przez Boga i Aniołów, ale także przez swoich rodziców.

Modlitwa o szacunek dla ludzkiego życia

Tajemnica II. Pan Jezus przelał Krew podczas modlitwy w Ogrójcu
MODLIMY SIĘ ZA UMIERAJĄCYCH

Ojcze w Niebie, stworzyłeś ludzi, aby byli wiecznie z Tobą i z Tobą byli szczęśliwi. Życie na tej ziemi jest wprawianiem się w przyjaźń z Tobą. Szczególnie decydująca jest ostatnia godzina naszego ziemskiego życia. W niej, poprzez prawdziwe zaufanie Twojemu miłosierdziu, możemy  wymazać błędy i grzechy naszego całego życia i osiągnąć zbawienie.

Wspieraj szczególnie tych, którzy właśnie teraz przeżywają najważniejsze chwile swojego życia. Jak Jezus obiecał raj dobremu łotrowi na krzyżu, tak pozwól doświadczyć łaski nawrócenia też tym, którzy akurat w godzinie swej śmierci mogą podjąć ostateczną decyzję.

Tajemnica III. Pan Jezus przelał Krew podczas biczowania
MODLIMY SIĘ ZA ZMARŁYCH

Ojcze w Niebie, z miłości stworzyłeś czyściec, abyśmy oczyszczeni z wszelkiej winy mogli całkowicie i w pełni uczestniczyć w chwale Nieba. Zmarli widzą w Twoim świetle wszystkie swoje braki i grzechy. Ich wstyd jest przeogromny i bardzo bolesny, ponieważ rozpoznają wyraźniej niż kiedykolwiek wcześniej swoje własne zaniedbania, błędy i braki miłości. Oczyszczenie jednak boli, a zmarli nie mogą już sobie samym pomóc.

Ty jednak dałeś nam możliwość uczestniczenia w Twoim Miłosierdziu. Nasza modlitwa i nasze dobre uczynki mogą przynieść ulgę duszom czyśćcowym. Spojrzyj na Przenajdroższą Krew Jezusa Chrystusa i podaruj zmarłym w czyśćcu przebaczenie wszystkich kar za grzechy – szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.

Tajemnica IV. Pan Jezus przelał Krew podczas ukoronowania cierniem
MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆW ŚWIECIE 

Ojcze w Niebie, Ty chcesz, aby pasterze Kościoła i odpowiedzialni w społeczeństwie służyli ludziom. Twój Syn niósł koronę cierniową, aby zadośćuczynić za grzechy odpowiedzialnych. A jednocześnie Jezus pokazał nam, czym jest prawdziwa szlachetność i co prawdziwie służy pokojowi.

Daj Ojcu świętemu, biskupom i wszystkim odpowiedzialnym w Kościele i świecie coraz głębszy udział w królewskiej godności Chrystusa. Nam wszystkim zaś przez Krew korony cierniowej udziel pokory i siły, abyśmy nie rezygnowali z powodu ludzkich słabości naszych przełożonych, lecz samemu działali tam, gdzie potrzebna jest pomoc.

Tajemnica V. Pan Jezus przelał Krew na drodze krzyżowej
MODLIMY SIĘ ZA TYCH WSZYSTKICH, KTÓRZY SZUKAJĄ PRAWDY

Ojcze w Niebie, dziękujemy Ci za nasz rozum i nasze sumienie. Ty pragniesz, byśmy myśleli krytycznie i sami decydowali, komu chcemy ufać. Nie wszyscy ludzie mają to szczęście, że mogą poznać Jezusa. Także z powodu naszego złego przykładu i z powodu naszej ociężałości wielu ma fałszywy obraz Jezusa i nie może dokonać dobrego wyboru, gdy chodzi o religię i światopogląd.

Pomóż naszym misjonarzom i wspieraj Duchem Świętym tych wszystkich, którzy w nauce i sztuce uczciwie szukają prawdy i dobra ludzkości. Nie pozwól nam zatonąć w powodzi różnych zdań i mód, lecz ciągle na nowo wybierać i trzymać się tego, co w sumieniu w świetle Twojej Ewangelii rozpoznamy jako dobre, szlachetne i piękne.

Tajemnica VI. Pan Jezus przelał Krew przy ukrzyżowaniu
MODLIMY SIĘ O NAWRÓCENIE GRZESZNIKÓW

Ojcze w Niebie, Ty cały jesteś Miłością i z miłości stworzyłeś nas wszystkich. Ty pragniesz, żebyśmy dojrzewali do przyjaźni z Tobą. Jednak często zdradzamy przymierze z Tobą, które podarowałeś nam w chrzcie świętym. Grzeszymy przez brak zaufania i nieposłuszeństwo, przez egoizm i pychę… Przebacz nam, Ojcze!

Przebacz wszystkim ludziom, którzy Cię opuścili i uczyń także nas gotowymi do przebaczenia tym, którzy nas skrzywdzili. Ratuj ludzi, którzy są w niebezpieczeństwie zatracenia siebie. Podaruj im łaskę nawrócenia i pozwól zwyciężyć Twemu miłosierdziu nad Twoją sprawiedliwością!

Tajemnica VII. Pan Jezus przelał Krew i wodę przy otwarciu boku włócznią
MODLIMY SIĘ ZA WSZYSTKICH, KTÓRZY W SZCZEGÓLNY SPOSÓB CZCZĄ KREW CHRYSTUSA

Ojcze w Niebie, Ty kochasz nas tak bardzo, że posłałeś na świat swojego Jednorodzonego Syna jako Zbawiciela. Przelana na krzyżu Miłość, która uwidacznia się w Świętej Krwi, stała się Ceną Zbawienia za grzechy całej ludzkości. Dotykaj coraz bardziej naszych serc, ażebyśmy razem z Tobą patrzyli na krwawiące rany Jezusa Chrystusa – czy to na krzyżu, czy to w świecie. Daj nam pragnienie pocieszania Ukrzyżowanego Zbawiciela. Pragniemy nieść Mu ulgę przez służbę dzisiejszemu człowiekowi, który jest fizycznie, psychicznie i duchowo poraniony.

Pozwól nam poprzez uczczenie Krwi Przenajdroższej coraz bardziej uczestniczyć w Twoim głębokim jak otchłań pragnieniu ratowania ludzi i zapalania ich do przyjaźni z Tobą. Daj nam Ducha Twojej nieskończonej Miłości, która spływa ku nam z otwartego Serca Jezusa. Amen.