Modlitwa do Boga Ojca, który jest źródłem wszelkiej miłości

Modlitwa do Boga Ojca, który jest źródłem wszelkiej miłości

Słuchaj>>

Abba, kochany Ojcze, dziękuję Ci z całego serca za Twoją bezwarunkową i nieskończoną miłość, przez którą wszystko stworzyłeś, podtrzymujesz i wciąż na nowo obdarzasz nią mnie i wszystkich ludzi.
Abba, kochany Ojcze, dziękuję Ci i kocham Cię z całego serca!

Abba, kochany Ojcze, pragnę razem z Maryją, Twoją umiłowaną Córką, ufać Tobie bezgranicznie, aby oddać się Tobie w pełni razem z Jezusem, Twoim Synem i naszym Odkupicielem.
Abba, kochany Ojcze, pomóż mi ufać jak Maryja, Oblubienica Ducha Świętego!

Abba, kochany Ojcze, chcę coraz mocniej wierzyć, że Ty zawsze jesteś blisko mnie – w każdej potrzebie i niebezpieczeństwie, w samotności i pokusie, w chorobie i lęku przed śmiercią… i że Ty uwalniasz, oczyszczasz, uzdrawiasz i ochraniasz mnie Przenajdroższą Krwią Twojego Syna.
Abba, kochany Ojcze, chcę coraz mocniej wierzyć również w rozczarowaniach i w samotności!

Abba, kochany Ojcze, udziel mi większej nadziei, że to, co w swoim nieskończonym miłosierdziu zsyłasz albo dopuszczasz dla wypróbowania mnie i dla umocnienia, służy ku mojemu uświęceniu i przez Ciebie przyniesie dobro.
Abba, kochany Ojcze, pozwól, aby także w doświadczeniach i trudnościach moja nadzieja była coraz bardziej radosna!

Abba, kochany Ojcze, uczyń mnie żywym uwielbieniem Twojej miłości, abym w szczęściu i nieszczęściu razem z Twoimi Aniołami i Świętymi śpiewał wstawienniczo ku Twojej chwale i dla ratowania Twoich ukochanych dzieci, którym zagraża niebezpieczeństwo.
Abba, kochany Ojcze, uczyń mnie żywym uwielbieniem Twojej miłości. Amen.

Pobierz pdf