Różaniec Krwi Chrystusa ze św. Janem Pawłem II

Rozważania pochodzą z nauczania św. Jana Pawła II.

Kliknij, aby pobrać

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu. Jak była na początku.

Różaniec Krwi Chrystusa składa się z 7 tajemnic, według 7 przelań Krwi Chrystusa. Przy każdej tajemnicy odmawia się 5 Ojcze nasz, a przy ostatniej 3 (razem 33 według wieku Pana Jezusa). Na końcu każdej tajemnicy mówi się:

Chwała Ojcu. Jak była na początku.
Ciebie, Panie, prosimy, wspomóż sługi swoje,
Które odkupiłeś swoją Przenajdroższą Krwią.

Tajemnica I.
Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania
Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)

Ponieważ obrzezanie syna jest pierwszym obowiązkiem religijnym ojca, Józef poprzez ten obrzęd (por. Łk 2, 21) dopełnia wobec Jezusa powinności, która jest jednocześnie jego prawem. Zasada głosząca, że wszystkie obrzędy Starego Testamentu są cieniem rzeczywistości (por. Hbr 9, 9n.; 10, 1), pozwala nam zrozumieć, dlaczego Jezus im się poddał. Podobnie jak inne obrzędy, także obrzezanie znajduje w Jezusie swe „wypełnienie”.

Czytaj dalej „Różaniec Krwi Chrystusa ze św. Janem Pawłem II”

Różaniec do Krwi Chrystusa przy Najświętszym Sercu Jezusa

Tajemnica I
Pan Jezus przelał Krew podczas obrzezania

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus. (Łk 2, 21)
Panie Jezu, już jako niemowlę przelewasz Krew w obrzędzie obrzezania. Ten obrzęd jest znakiem przymierza z Bogiem, który jest Ojcem narodu wybranego, który jest Ojcem wszystkich ludzi i każdego z nas osobna. Przez przymierze chrztu świętego i my zostaliśmy włączeni do tego przymierza. Staliśmy się Twoimi braćmi, Jezu, i staliśmy się dziećmi Bożymi, członkami Kościoła, synami Boga. Dziękujemy za to i prosimy o wierność temu przymierzu:  
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego, zmiłuj się nad nami!

Czytaj dalej „Różaniec do Krwi Chrystusa przy Najświętszym Sercu Jezusa”