Życzenia świąteczne

Dopóki Izraelici w Egipcie mieli się dobrze, Pan Bóg nie proponował im wyjścia do ziemi obiecanej. Prawdopodobnie woleliby zostać. Ale kiedy doświadczyli pracy ponad siły, ucisku, a wreszcie śmierci swoich dzieci, Pan Bóg interweniuje. Swoją mocną ręką wyprowadza ich z Egiptu. Objawia swoją potęgę.

Moja Pascha – Pan Bóg przez Morze Czerwone Krwi swojego Syna chce mnie też wyprowadzić na wolność, do nowego życia. Ono jest w zasięgu ręki.
I wtedy, gdy jest najtrudniej, gdy wszystko dokoła wali ci się na głowę albo powalają cię na ziemię twoje powtarzające się ciągle słabości, wady, grzechy…  – wtedy masz szansę doświadczyć Bożej mocy i potęgi – mocy Jego Krwi. Ona jest mocniejsza niż każde zło, ciemność, niepewność, zwątpienie, rozpacz… Ona jest odpowiedzią na pytania, na które nie znajdujemy odpowiedzi.

Trzeba doświadczyć śmierci, żeby przyjąć dar nowego życia. Trzeba umrzeć, aby żyć. I to jest możliwe, bo Chrystus już przeszedł tę drogę. To właśnie mówi pusty grób. To mówią ślady Krwi na obliczu Zmartwychwstałego.

Życzymy, aby prawda pustego grobu stała się także naszym doświadczeniem. Aby życie Chrystusa objawione w Jego Krwi stało się udziałem nas wszystkich. Bo On zmartwychwstał – Amen! Alleluja!