Modlitwa do Świętej Rodziny

Uwielbiamy Cię, Trójco Najświętsza i dziękujemy za dar Świętej Rodziny. Ona jest naszym wzorem i pomocą na drodze do nieba.

Dziękujemy Ci, święty Józefie, za Twoją wierność Woli Bożej i dyspozycyjność w każdej nowej sytuacji. Ufamy Twojej ojcowskiej opiece. Tobie zawierzamy nasze rodziny naturalne i duchowe, wszystkie potrzeby ciała, duszy i ducha. Ochroń nas wobec niewłaściwej troski i naucz nas ufać Bogu twoim zaufaniem.

Maryjo, Oblubienico Ducha Świętego i Matko Bożego Syna. Dziękujemy za Twoje macierzyństwo w Nazarecie, na drodze do Golgoty, a teraz w całym Kościele i świecie. Bądź przy nas w naszych codziennych modlitwach i zajęciach, abyśmy w naszych rodzinach i wspólnotach potrafili stworzyć właściwą rodzinę na wzór Twojej Rodziny w Nazarecie. Daj nam udział w Twoim matczynym sercu, aby nasza służba stała się wyrazem wolności i radości i nikt aby z nas nie czuł się niekochany.

Jezu, Ty jesteś Bogiem, który ukazuje swoją wielkość nie tylko jako ukrzyżowany, ale najpierw przez przyjęcie postaci dziecka: chciałeś być mały, słaby, zależny od pomocy i życzeń innych. Pomóż nam przyjąć Ducha Bożego dziecięctwa, abyśmy nauczyli się ufać i słuchać z miłości, jak Ty. Pragniemy wejść w Twoje Królestwo i przez szkołę Nazaretu przygotować się do udziału w gronie Twoich uczniów, którzy tworzą nową rodzinę – Kościół. Tak pragniemy naśladować Ciebie i prawdziwie brać udział w Twojej misji.
Święta Rodzino, bądź naszym wzorem i nadzieją. Amen.