Dziewiąty dzień nowenny do św. Józefa

Powrót do Nazaretu
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł: „Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie Dziecięcia”. On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do ziemi Izraela. Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaos w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy we śnie nakaz, udał się w okolice Galilei. Przybył do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo proroków: „Nazwany będzie Nazarejczykiem”. Mt 2, 19-23

Roztropny i prosty
Znowu święty Józef przyjmuje nakaz od Pana Boga przez anioła we śnie – tak samo jak we wszystkich decydujących momentach życia. W ten sposób święty Józef często rozpoznaje wolę Bożą. To jego charyzmat, jego szczególny dar i zadanie.
A jednak ten sposób odkrywania woli Bożej jest wyjątkowy także dla świętego Józefa. Na pewno ten dar nie oznacza, że już nie musiał on sam myśleć, zastanawiać się i decydować. Pokazuje to jasno powrót z Egiptu, gdy Józef otrzymał przez anioła wiadomość o śmierci króla Heroda. Chciał najpierw wrócić do kraju, aby mieszkać i pracować w Judei, blisko Jeruzalem (może u krewnych w Betlejem lub w pobliżu). Wiadomości o niebezpiecznym następcy Heroda wskazują mu jednak drogę z powrotem do bezpiecznego Nazaretu. Józef jest roztropny i używa też własnej głowy, aby odkryć wolę Bożą.
W Nazarecie czeka na Świętą Rodzinę bardzo proste życie na wsi: praca w warsztacie na utrzymanie żony i dziecka. A jednak te lata w Nazarecie są wypełnione pokojem i szczęściem. Cenniejsza od wszelkich bogactw jest harmonia i jedność w rodzinie. Przyjemniejsza od wszelkich wygód miasta jest życzliwość i szczęście wzajemnej miłości.

Święty Józefie, ucz nas być otwartymi na Wolę Bożą i szukać tego co proste i skromne!
Litania i inne modlitwy do św. Józefa

Pozostałe dni nowenny