Trzeci dzień nowenny do św. Józefa

Udał się także Józef
W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Łk 2,1-7

Obowiązkowy i cierpliwy
Ze starej sławy królewskiego domu w rodzinie Józefa już od dawna nic się nie wyczuwało. Po powrocie z wygnania babilońskiego część pokolenia Dawida osiedliła się daleko od centrum narodu – w Galilei. Stali się prostymi rolnikami i rzemieślnikami. Ale godność i świadomość pochodzenia żyje i dalej jest ona w nich głęboko zakorzeniona, tak jak oczekiwanie Mesjasza. Serce bije w jerozolimskiej świątyni, a ich ojczyste miasto to Miasto Dawidowe – Betlejem.
Niełatwo jest przyjąć rozkaz władz okupacyjnych. Spis ludności służy przecież opodatkowaniu. Poza tym żona oczekuje w najbliższym czasie rozwiązania. Nie wiadomo dlaczego formalności w Betlejem nie można było inaczej załatwić, dlaczego akurat w tym czasie Józef musiał być daleko od rodziny i to jeszcze z żoną będącą w takim stanie. Może oczekiwał gościny i pomocy krewnych lub znajomych w Betlejem? Józef przeżywa całą serię przykrości w poszukiwaniu odpowiedniej kwatery, ale wszystko jest zajęte: przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli (J 1, 11). Ale mąż Maryi nie rozpacza. Cierpliwość żony, która bez narzekania znosi wszystkie przeciwności, pomaga mu w szukaniu zastępczego mieszkania. W grocie pomiędzy zwierzętami znajduje się skromne miejsce dla Króla Królów. Józef nie narzeka. Spełniając swoje obowiązki zachował cierpliwość i pokój serca – tajemnicę królewskiej szlachetności, dającej więcej sławy i godności niż pałace praojców…

Święty Józefie, naucz nas cierpliwości i pokoju serca!
Litania i inne modlitwy do św. Józefa

Pozostałe dni nowenny