Siódmy dzień nowenny do św. Józefa

Znak sprzeciwu
A Jego ojciec i Matka dziwili się temu, co o Nim mówiono. Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. Łk 2, 33-35

Pokorny i odważny
Maryja i Józef doświadczali życia bardzo zagadkowego. Od początku łączyło ich więcej tajemnic niż wyjaśnień. Każde nowe światło wymagało głębszej wiary. Tak było też w świątyni, w spotkaniu z prorokiem Symeonem. Najpierw Józef grał pierwszą rolę w ceremonii przy kapłanach. Słowa Symeona skierowane do Maryi przypominają mu jednak o tym, że jego zadanie w relacji do Jezusa jest inne niż rola Matki Zbawiciela. On jest opiekunem dla Matki i dla Dziecka. On ma kierować i utrzymywać, chronić i wychowywać. To wielkie zadanie wymaga nie tylko dużo odwagi, ale i pokory. Józef musi nie tylko umieć stać na pierwszym miejscu jako głowa rodziny. Inne sytuacje wymagają od niego bardziej tego, by odsunął się na bok, dając pierwszeństwo Maryi.
Tak było w momencie, gdy Symeon skierował swoje słowa do Maryi. Prorok tłumaczy Jej, że nie tylko Jezus będzie znakiem sprzeciwu, ale też Jej własne serce zostanie przeniknięte mieczem. Józef jest blisko. Jego milczenie nie jest bierne. Wiara i wierność pogłębiają jego gotowość, aby służyć. Jego pokorna obecność daje Maryi odwagę i siłę.

Święty Józefie, wspieraj ojców rodzin, aby ich służba była pokorna i odważna!
Litania i inne modlitwy do św. Józefa
Pozostałe dni nowenny