Pierwszy dzień nowenny do św. Józefa

Za sprawą Ducha Świętego
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. Mt 1, 18-19

Sprawiedliwy i szlachetny
Z pełną jasnością ewangelista podkreśla, jak było z poczęciem Jezusa: prawdziwym Ojcem jest sam Bóg, ponieważ Maryja znalazła się w stanie błogosławionym za sprawą Ducha Świętego. Nie chodzi o tłumaczenie, jak to się stało. Maryja prosząc Anioła o wyjaśnienie usłyszała tylko: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię (Łk 1, 35). Ta odpowiedź Anioła nie tłumaczy spraw biologicznych, ale zwraca uwagę na to, że sam Bóg będzie ingerował i dokona w Niej i razem z Nią swojego dzieła…
O tym wszystkim święty Józef jeszcze nic nie wie. Zwyczajne doświadczenie i ludzki rozum wskazują na to, że został pokrzywdzony przez swoją młodą małżonkę. Po zaślubinach była przez kilka miesięcy u swoich krewnych. Jeszcze nie zamieszkali razem, a Ona już oczekuje dziecka. Im bardziej przedtem Józef ufał swojej narzeczonej i cenił Jej skromność i czystość, tym mocniej przeżywa teraz zawód, rozczarowanie, klęskę… Życie małżeńskie nie ma już dla niego żadnego sensu. Nie chce budować rodziny na fundamencie nieczystości i braku wierności.
Józef cierpi ogromnie, w doświadczeniu niesprawiedliwości ukazuje się jego kultura serca: nie chce się mścić – ani przez plotki, ani przez prawo i zwyczaje izraelskie – chociaż mógłby wydać swoją żonę, z którą jeszcze nie mieszkał razem, na zniesławienie (Prawo przewidywało nawet kamienowanie!) i dać sobie lepszą, drugą szansę. Jego sprawiedliwość polega na tym, że woli raczej cierpieć i odejść po cichu, oszczędzając w ten sposób maksymalnie tę osobę, która zadała mu tyle cierpienia. Zwycięża w nim szlachetność i miłosierdzie, przygotowujące go na nową łaskę…

Święty Józefie, sprawiedliwy i szlachetny, módl się za nami!
Litania i inne modlitwy do św. Józefa

Pozostałe dni nowenny