Siostry

Siostry SAS (Ancillae Sanctissimi Sanguinis) są międzynarodową wspólnotą założoną przez o. Winfrieda M. Wermtera, erygowaną w 2009 r. przez ks. bp. Elmara Fischera w diecezji Feldkirch (Austria).

„Siostry SAS widzą jako swój szczególny dar i zadanie uzupełnianie w duchowości Krwi Chrystusa ojcowskiego powołania kapłanów i braci zakonnych przez służbę macierzyńską, aby w ten sposób starania Kościoła o szerzenie Ewangelii zyskały nową płodność i piękno.”

(Z Konstytucji SAS)

Ewangelizacja z Maryją

Naszym wzorem jest Maryja i pierwsze niewiasty, które służyły Ewangelii we wspólnocie uczniów Jezusa (por. Łk 8, 1-3; Mk 16, 1-8; Dz 1, 14). Chcemy służyć darem duchowego macierzyństwa przede wszystkim Chrystusowi w dzisiejszych apostołach, a także całemu ludowi Bożemu. Często oznacza to, że w pokorze dajemy pierwszeństwo tym pracom, które są ukryte i skromne i których wartość odkrywa się dopiero przez wiarę, nadzieję i miłość. Chcemy przyczyniać się do tego, aby w całym świecie panował prawdziwy duch rodzinny.

Mocą Krwi Chrystusa

Patrząc na Maryję chcemy stawać się – mówiąc obrazowo – „żywym kielichem”, zawsze czystym i otwartym na przyjęcie woli Bożej – wypełnionym pod krzyżem Krwią Zbawiciela i ofiarowanym dla jedności ludu Bożego. W świetle wiary chcemy dostrzegać i szanować obecność Chrystusa w każdym człowieku, a szczególnie w cierpiących, poszukujących, uzależnionych i zniewolonych. Duchowość Krwi Chrystusa pomaga nam w tym jako źródło pojednania, uzdrowienia i uwolnienia.

Galeria zdjęć

Kategorie

Archiwum wpisów