Krew Chrystusa

Krew Chrystusa objawia miłość Bożą i podsumowuje tajemnicę paschalną śmierci i zmartwychwstania Jezusa. Z tej tajemnicy nasza duchowa rodzina czerpie światło, duchowy pokarm, siłę i radość do życia i pracy.
Na wzór Jezusa siostry i bracia starają się żyć w duchu zadośćuczynienia i radosnej ofiarności i w ten sposób brać udział w dziele Zbawiciela.
Jak krew w ciele pełni służbę, która jest zarazem ukryta i widoczna, podobnie członkowie duchowej rodziny chcą służyć w Kościele tak, aby całe Mistyczne Ciało Chrystusa było „ukrwione” miłością Bożą.

  • Dlaczego modlitwa do Krwi Chrystusa?

Krew Chrystusa nadaje szczególne znaczenie i siłę naszej modlitwie indywidualnej i wspólnotowej. Modlitwa do Krwi Chrystusa otwiera nasze serca na cierpienie Zbawiciela i wszystkich Jego uczniów, szczególnie męczenników. Adoracja tej Krwi Chrystusa pomaga nam oddawać siebie w ofierze i jednoczyć się z Ojcem Niebieskim, aby razem z Nim ratować wszystkich zagubionych. Adorujemy codziennie „Cenę naszego zbawienia” i ofiarujemy Ją w zastępstwie i na zadośćuczynienie za grzechy świata.
Nasza modlitwa ma być także wyrazem dziękczynienia i uwielbienia, w którym z zaufaniem przedstawiamy Bogu potrzeby całego świata. Przez naszą modlitwę oddajemy się ciągle na nowo Panu Bogu, umacniamy i odnawiamy naszą wspólnotę oraz wspieramy misję całego Kościoła.

Modlitwy do Krwi Chrystusa

  • Krew Chrystusa a Wola Boża

Czcimy Krew Chrystusa nie tylko przez nabożeństwa, ale przede wszystkim przez szukanie i wypełnianie Woli Bożej. Jesteśmy świadomi, że jesteśmy bratem, siostrą i matką Chrystusa, jeżeli wypełniamy Wolę Bożą (Mk 3, 35). Aby należeć do „prawdziwej rodziny Jezusa” (por. Mt 12, 46-50) i być z Nim jakby „spokrewnionymi”, staramy się przede wszystkim i we wszystkim słuchać Słowa Bożego i wypełniać je (Łk 8, 21).

Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je (Łk 8, 21).

  • Życie tajemnicą paschalną

Przez Krew swego Krzyża Pan Jezus ukazał nam miarę miłości, która pozwala nam brać udział w tajemnicy paschalnej, a więc w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa. W naszym życiu osobistym, wspólnotowym i apostolskim doświadczamy ochrony i mocy Boskiej Krwi Chrystusa, która w każdej nowej sytuacji prowadzi nas duchowo od straty do znalezienia i od przegranej do zwycięstwa. Każde cierpienie, każdy brak, a nawet błąd może w tajemnicy wiary prowadzić do głębokiego udziału w zbawczej mocy Krwi Zbawiciela.

  • Jedność przez Krew Chrystusa

Życie wspólnotowe pozwala nam brać udział w tajemnicy paschalnej. Pragniemy przyjąć w trudnościach i ciężarach tego życia Krew Chrystusa, obecną w każdym cierpieniu, aby doświadczyć także pomiędzy nami Chrystusa Zmartwychwstałego, który obiecał, że będzie obecny wszędzie tam, gdzie „dwaj albo trzej” zebrani są w Imię Jego (por. Mt 18, 20).

  • Apostolstwo Krwi Chrystusa

Chcemy coraz bardziej świadomie żyć według duchowości Krwi Chrystusa i szerzyć ją w Kościele. Przy tym angażujemy się w posługę pojednania, uzdrowienia i uwolnienia (por. 2 Kor 5, 11-21; Łk 9, 1-6; Ef 6, 10-20), także przez modlitwę wstawienniczą.

Krew Chrystusa w Nowym Testamencie

Papieże o Krwi Chrystusa