W jaki sposób czcimy Krew Chrystusa?

1. Okazujemy cześć śladom Krwi Chrystusa. Do dzisiaj w wielu miejscach można napotkać relikwie męki i zmartwychwstania ze śladami Przenajdroższej Krwi Chrystusa (np. Rzym, Mantua, Turyn, Manoppello, Częstochowa). Także w Krwi pojawiającej się w licznych cudach eucharystycznych czcimy Miłość przelaną na krzyżu (np. Orvieto, Heiligenblut, Lanciano, Sokółka, Legnica…)

2. Cenimy Komunię świętą pod dwiema postaciami. Chętnie przyjmujemy Najświętszą Krew poprzez zanurzenie przeistoczonej Hostii w kielichu eucharystycznym. Zaprasza nas to do bardziej świadomego udziału w zbawczym dziele Chrystusa i przypomina o duchowej obecności tej Krwi we wszystkich innych sakramentach oraz w Słowie Bożym.

3. Czerpiemy w szczególny sposób z liturgicznych i oficjalnych modlitw ku czci Krwi Chrystusa. Zaliczają się do nich m. in. teksty liturgiczne uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Msza wotywna o Przenajdroższej Krwi, teksty własne i Liturgia Godzin różnych wspólnot zakonnych, a także oficjalnie zatwierdzona Litania do Przenajdroższej Krwi. Ubogaca nas także duchowość wielu świętych oraz licznych sanktuariów i wspólnot poświęconych Krwi Chrystusa.

4. Czerpiemy inspirację z tradycyjnych „siedmiu przelań” Krwi Chrystusa. Rozważania tych stacji na drodze męki Jezusa dają impulsy dla naszego życia duchowego i wyznaczają etapy naszej drogi duchowej. Są one szkołą prawdziwej miłości i radosnej ofiarności.

5. Ofiarujemy siebie samych Ojcu Niebieskiemu – razem z Krwią Chrystusa, która w mistyczny sposób płynie ku nam z ran ludzkości. W jedności z Maryją pod krzyżem, jak „żywy kielich” przyjmujemy do naszych serc krople Zbawczej Krwi Chrystusa, która wypływa z ran ludzkości. W ten sposób czynimy z nich podarunek dla Ojca w niebie – na zadośćuczynienie za grzechy całej ludzkości, za konających i za dusze czyśćcowe oraz dla odnowienia Kościoła w Duchu Świętym.  

6. Pogłębiamy duchowość Krwi Chrystusa i rozpowszechniamy ją na wszelkie możliwe sposoby. Najważniejszymi środkami służącymi temu celowi są modlitwa i świadectwo naszego własnego życia. Według możliwości służą temu także studia, publikacje, nabożeństwa, dni skupienia, rekolekcje i opieka nad pielgrzymami…

7. Współpracujemy z różnymi wspólnotami, ruchami i osobami, które także pragną żyć i działać w znaku Krwi Chrystusa. Według możliwości wspieramy wszystkich, którzy dążą do tego, aby misterium paschalne znalazło się w centrum wiary.