Na czym polega aktualność drogi Krwi Chrystusa?

1. Krew Chrystusa daje nam moc do nawrócenia i odwagę do życia radykalizmem Ewangelii. Żyjemy w czasach, w których coraz więcej ludzi popada w nieszczęście przez poszukiwanie nadmiernych wygód i przyjemności. Prawdziwa duchowość Krwi Chrystusa uzdalnia nas do pójścia pod prąd: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1, 15).

2. Krew Chrystusa przypomina o tym, że nie ma szczęścia, wolności, zbawienia bez krzyża. Także wielu chrześcijan wciąż próbuje doświadczyć Wielkanocy z pominięciem krzyża. Pragną oni osiągnąć szczęście i uszczęśliwić innych bez Golgoty, przez błędnie rozumianą miłość. Na tym świecie nie istnieje jednak prawdziwa miłość bez cierpienia i ofiary, bez miłości przelanej na krzyżu: Jeśli ziarno pszeniczne wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity (J 12, 24).

3. Przez Krew Chrystusa każde małżeństwo, rodzina i wspólnota może stać się prawdziwą szkołą miłości. Zostaliśmy stworzeni i narodziliśmy się, aby znaleźć prawdziwe szczęście przez to, że ponad wszystko kochamy Boga i pomagamy możliwie wielu ludziom stać się naprawdę szczęśliwymi. Radosna ofiarność jest uzdolnieniem należącym do samej istoty chrześcijaństwa. W mocy Krwi Chrystusa pomaga ona z miłością budować jedność w każdym otoczeniu i w każdym spotkaniu – także przez własne rany.

4. Krew Chrystusa uwalnia i chroni przed mocami ciemności. Kto ucieka się pod ochronę Krwi Chrystusa, odpiera ataki złego w imię i mocą Jezusa, który odkupił nas swoją Przenajdroższą Krwią (Ap 12, 11). „Władcę tego świata” (J 14, 30) i zwolenników szatana pokonuje jedynie jedność ze Zbawicielem, a nie magiczne albo ezoteryczne formuły, gesty lub „środki lecznicze”. Pokora, która podobnie jak kielich służy Krwi Chrystusa, jest najlepszym i najskuteczniejszym egzorcyzmem! Jest ona postawą Maryi, która jako „żywy kielich” pozwala się cała napełnić miłością Bożą.

5. Duchowość Krwi Chrystusa daje mądrość i siłę do walki z wrogami Kościoła. Lobby homoseksualne i genderowe, masoneria i różne ideologie, które występują w roli przyjaciół i dobroczyńców ludzkości, w rzeczywistości jednak są wrogami życia – wszystkie one są bezsilne w obliczu płynącej z Golgoty miłości, którą odnajdujemy w Eucharystii. Dlatego często dodajemy odwagi sobie i innym, przypominając o biblijnym doświadczeniu: KREW CHRYSTUSA JEST MOCNIEJSZA (por. Hbr 12, 24).

6. Krew Chrystusa łączy nas z męczennikami i budzi gotowość do oddania życia. Zdrowa duchowość Krwi Chrystusa wzoruje się też na tych, którzy w jedności z Ukrzyżowanym oddali swoje życie dla prawdy. W świadomości, że „krew męczenników jest zasiewem chrześcijan” (Tertulian), nabożeństwo to przygotowuje także na czasy prześladowań Kościoła, gdy wymagany będzie całkowity dar z siebie aż do przelania krwi.

7. Poświęcenie się Krwi Chrystusa napełnia nas uzdrawiającą miłością. W Krwi Chrystusa płynie ku nam uzdrawiająca miłość Boga: Jezus daje swoje Boskie życie, abyśmy mogli otrzymać życie dzieci Bożych i uleczyć nasze rany na ciele, duszy i duchu. Ten, kto zanurza swoje słabości, błędy, choroby i zranienia w Krwi Chrystusa i jednoczy je z ofiarą Zbawiciela, osiąga zbawienie, uzdrowienie wewnętrzne i jeśli Pan Bóg tego chce, również zewnętrzne, a przede wszystkim świętość.