Duch rodzinny

  • “Święta Rodzina”

“Święta Rodzina” oznacza dla nas nie tylko Najświętszą Rodzinę z Nazaretu, ale także duchową rodzinę Jezusa – wspólnotę apostołów, uczniów i kobiet, towarzyszącą Mu w drodze do Jerozolimy, na Golgocie i w Wieczerniku, która po zesłaniu Ducha Świętego stała się Kościołem.

  • Wspólne apostolstwo

Aby jak najbardziej owocnie działać na chwałę Boga oraz dla zbawienia ludzi, Siostry i Bracia współpracują w apostolstwie w duchu rodzinnym, uzupełniając się nawzajem w służbie charyzmatami duchowego macierzyństwa i ojcostwa. Razem prowadzą krąg świeckich “Bractwo Przenajświętszej Krwi“.

  • W służbie rodziny

Doceniamy rolę rodziny naturalnej w życiu Kościoła i świata. Dlatego staramy się szczególnie o umocnienie i odnowienie rodziny chrześcijańskiej przez rekolekcje, dni skupienia, spotkania biblijne i inne inicjatywy ewangelizacyjne dla dorosłych, dzieci, młodzieży oraz rodzin.

  • “Pierwsza pomoc”

W ramach możliwości otwieramy nasze serca i drzwi naszych domów dla dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy przez dłuższy lub krótszy czas, w pełni lub częściowo mogą brać udział w życiu naszych wspólnot, aby umocnić wiarę i przezwyciężyć różne problemy życiowe. Jesteśmy też otwarci na to, aby udzielić “pierwszej pomocy” tym, którzy znajdują się w wyjątkowych trudnościach, dopóki nie znajdzie się dla nich inne odpowiednie miejsce.