Modlitwa o życie według Ewangelii

Słuchaj>>

Panie Jezu Chryste, Ty jesteś Słowem Wiecznego Ojca, które stało się ciałem – Człowiekiem. Chciałeś być naszym Bratem i po ludzku rozmawiać z nami, aby podarować nam prawdę, która ratuje, i miłość, która buduje Twoje Królestwo.

Dziękujemy za Twoje Słowo skierowane do prostych ludzi i za Twoje Słowo zapisane z pomocą Twojego Ducha przez Ewangelistów i innych świętych autorów. Czytając tę Dobrą Nowinę możemy przybliżać się do Ciebie, poznawać Twoje myślenie, przyjmować Twojego Ducha i żyć Twoim życiem.

Wielbimy Cię, Panie Jezu Chryste, i razem z Tobą adorujemy Ojca Niebieskiego w Duchu Świętym, ponieważ przez Słowo Pisma Świętego tajemnica wcielenia może przedłużać się w naszym życiu. Twoja postawa i Twoje czyny, Twoje słowa i Twoje milczenie, Twoja radość i Twoje cierpienie kierują nasze serca do Twojego Serca. Gdy szukamy i przyjmujemy razem z Tobą Wolę Ojca Niebieskiego, Twoje życie staje się naszym życiem, Twoja Krew płynie w naszych żyłach i łączy nas w jedność Twojego Mistycznego Ciała – Kościół.

Prosimy Cię, Jezu, o Twoją pomoc. Chcemy stać się Twoimi uczniami jak Maryja, która w otwartości wobec Ducha Świętego zachowywała wszystkie słowa Boga w swoim sercu.

Oczyść nas przez Twoją Krew od myślenia tego świata.
Uświęć nas przez Twoją Krew, abyśmy mogli stawać się coraz bardziej autentycznymi świadkami Twojej Ewangelii.
Zjednocz nas przez Twoją Krew, abyśmy mogli przedłużać Twoją misję na tej ziemi i prowadzić wielu ludzi do pojednania z Ojcem Niebieskim i pomiędzy sobą. Amen.