Jak modlić się Słowem Bożym?

  1. Znajdź spokojny czas i miejsce. Przygotuj fragment Pisma świętego (np. z czytań liturgicznych na dany dzień).
  2. Pomódl się do Ducha Świętego. Proś Go o światło i mądrość: “Duchu Święty, oczyść moje serce i oświeć je, abym potrafił odkryć w tym czytaniu to, co Pan Bóg chce powiedzieć do mnie dzisiaj”.
  3. Przeczytaj fragment Pisma Świętego. Powtórz go kilka razy, po cichu albo głośno.
  4. Zatrzymaj się nad słowem albo zdaniem, które najbardziej cię porusza. Spytaj w ciszy serca, co Pan Bóg chce powiedzieć do ciebie dzisiaj. Zastanów się:
  • Za co mogę podziękować w świetle tych słów?
  • Co zaprasza mnie do adoracji i uwielbienia Boga?
  • Za co mogę przeprosić?
  • O co mogę prosić: dla innych i dla siebie?
  • Co mogę zmienić, jakie konkretne działania mogę podjąć?

W osobistej spontanicznej modlitwie daj odpowiedź na przyjęte Słowo.

O Słowie, które daje życie (konferencja)>>

Dom na skale. Medytacja nad fragmentem z Ewangelii św. Mateusza

Nie troszczcie się zbytnio. Medytacja nad fragmentem z Ewangelii św. Mateusza

Prezent ze wszystkiego. Medytacja nad fragmentem z Listu do Rzymian