Słowo Życia

Czym jest „Słowo Życia”?

“Słowo Życia” oznacza to samo co Pismo święte albo Słowo Boże. Święty Paweł w Liście do Filipian (2, 16) i święty Jan w swoim Pierwszym Liście (1, 1) nazywają w ten sposób Biblię, aby podkreślić, że każde słowo pochodzące od Pana Boga zawiera w sobie życie, ponieważ jest w nim Duch Święty, który jest życiem Boga.

“Słowo Życia” w duchowej rodzinie to także nazwa metody, która pomaga żyć na co dzień według Słowa Bożego.  Jest to krótki cytat biblijny, wybierany zazwyczaj z niedzielnej Ewangelii, który pomaga kształtować myślenie i działanie zgodnie ze słowami Jezusa. Umieszcza się go w widocznym miejscu, aby często sobie o nim przypominać i szukać w nim pomocy i światła w różnych sytuacjach. W trudnościach, przy podejmowaniu decyzji, w szukaniu woli Bożej przywołujemy na pamięć “Słowo Życia” i otwieramy się na Ducha Świętego obecnego w Słowie Bożym. Prosimy o pomoc, światło, rozeznanie, szukając tego, co w tym momencie najbardziej odpowiada nauce Jezusa i Jego pragnieniom. Duch Święty obecny w natchnionym Słowie daje moc i światło do postępowania zgodnie z Ewangelią.

Posłuchaj konferencji “O Słowie, które daje życie”>>

Modlitwa o życie według Ewangelii