Jedność

W Wieczerniku Pan Jezus dał Apostołom i nam wszystkim „nowe przykazanie” wzajemnej miłości (por. J 15, 12-17) i modlił się o naszą jedność, „aby świat uwierzył” (J 17, 21). Dlatego źródłem i celem naszego życia i działania jest dążenie do doskonałej i wzajemnej miłości, która prowadzi do jedności na wzór Trójcy Przenajświętszej.
Pomiędzy sobą często używamy stwierdzenia, które jest także naszym doświadczeniem:

WSZYSTKO JEST OKAZJĄ DO JEDNOŚCI.