Bractwo Przenajświętszej Krwi

Bractwo Przenajświętszej Krwi, nazywane też Wspólnotą Przyjaciół jest kręgiem osób, które pod kierunkiem Braci i Sióstr ze wspólnot zakonnych żyją duchowością Krwi Chrystusa i biorą udział w apostolstwie Duchowej Rodziny. Reguła życia Wspólnoty przyjaciół została zatwierdzona 8 grudnia 2009 roku przez ks. biskupa Elmara Fischera (diec. Feldkirch, Austria).

“Przyjaciele” są jakby mostem między wspólnotami życia konsekrowanego Braci i Sióstr a “światem”. Żyją oni charyzmatem Krwi Chrystusa we własnych środowiskach i starają się przekazywać go dalej. Życie w rodzinie, samotność czy choroba, praca czy urlop… – wszystko jest okazją, aby przez modlitwę, ofiarę i współpracę uobecniać i umacniać misję Duchowej Rodziny Przenajświętszej Krwi w Kościele i w świecie.

Formy przynależności do Bractwa:

a) Sympatycy
Sposób wspierania dzieł ewangelizacyjnych Duchowej Rodziny jest w pełni dobrowolny: można to robić duchowo (modlitwa, ofiara…) lub materialnie (wsparcie finansowe, pomoc w pracach…), systematycznie lub sporadycznie. Zalecana jest jednak pewna regularność, a szczególnie codzienna modlitwa ku czci Krwi Chrystusa.

b) Członkowie Bractwa
Członkowie Bractwa żyją duchowością Braci i Sióstr, o ile pozwalają na to obowiązki stanu. Pozostają oni we własnym środowisku, które jest pierwszym miejscem ich apostolstwa (rodzina, zawód, parafia…); biorą udział w rekolekcjach i dniach skupienia Duchowej Rodziny i starają się spędzać pewne okresy czasu w jej ośrodkach.

c) Pomocnicy misyjni

Jeśli chcesz dołączyć do Wspólnoty Przyjaciół, napisz.