Charyzmat

Charyzmat Duchowej Rodziny Przenajświętszej Krwi jest podsumowany w jej nazwie.

Duchowa rodzina” wskazuje na współdziałanie różnych charyzmatów w ewangelizacji. Siostry i bracia współpracują w apostolstwie, aby w ten sposób przyczynić się do umocnienia ducha rodzinnego w całym Kościele. Poprzez wzajemne uzupełnianie maryjnego i matczynego powołania kobiet oraz braterskiej i ojcowskiej służby mężczyzn dążą do tego, aby  w duchu Świętej Rodziny i mocą Krwi Chrystusa  starania Kościoła o szerzenie Ewangelii zyskały nową płodność i piękno.

Tytuł “Przenajświętszej Krwi” wskazuje źródło, z którego członkowie Duchowej Rodziny czerpią siłę i światło – jest to Krew Jezusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego.

Mówiąc krótko: rodzinna jedność mocą Krwi Chrystusa – to nasze powołanie, droga i cel.