Zapraszamy na lipcowe rekolekcje do Częstochowy!

Nie odbędą się w tym roku rekolekcje
w Straszynie. Tym bardziej zapraszamy wszystkich na rekolekcje w Częstochowie, w terminie
18 – 21.07.2019!