Niedziela Chrztu Pańskiego

Prawdę mówiąc, na początku wygląda to dziwnie. Również Jan Chrzciciel nie rozumie tego, a nawet broni się – i po ludzku ma rację. Przecież był prorokiem, który miał i chciał przygotować drogi dla Mesjasza, dla Zbawiciela. Nie zawsze był pewien, kim jest ten Mesjasz, ale teraz, patrząc na Jezusa z Nazaretu, który przychodzi, czuje już coś więcej… Ale co się dzieje? Jezus prosi o chrzest, którego Jan udzielał grzesznikom, którzy musieli się nawrócić! Ten, który jest bez grzechu (to widać!), chce udawać grzesznika, który się nawraca? – Coś tu jest nie tak! Czytaj dalej Niedziela Chrztu Pańskiego

Objawienie Pańskie

MĘDRCY ŚWIATA — TRZY ETAPY NA DRODZE DO MISJI
Gdy patrzymy na doświadczenie Trzech Mędrców, wydaje się, że ważna była nie tylko ta trudna droga do Betlejem, ale też i droga z powrotem do ojczyzny. Ich droga wydaje nam się takim wielkim symbolem dla każdego, kto podąża do Chrystusa, Prawdziwego Króla, do Boga. Są na tej drodze różne etapy i w pewien sposób można je odnaleźć w życiu każdego człowieka. Czytaj dalej Objawienie Pańskie

Święta Rodzina

Święto Świętej Rodziny obchodzimy w tym roku nie w niedzielę przypadającą w oktawie Bożego Narodzenia, ale w piątek 30 grudnia, dlatego łatwiej może nam umknąć ten dzień, który jest patronalnym świętem naszej Duchowej Rodziny. Patrząc na Świętą Rodzinę przypominamy sobie o naszym powołaniu do jedności na jej wzór, do ojcostwa, macierzyństwa i dziecięctwa duchowego…

Niech święty Józef, Maryja i Jezus pomagają nam tworzyć taką jedność, harmonię i pokój, jakie panowały między nimi.

Modlitwa do Świętej Rodziny
Czytaj dalej Święta Rodzina

Pan jest blisko!

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam:
radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom
wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko!

Flp 4, 4-5

Radujcie się – Pan jest blisko! Te słowa św. Pawła towarzyszyły nam w czytaniach liturgicznych w adwentowym czasie.
Pan jest blisko – za chwilę będziemy Go witać.
Pan jest blisko – to zapewnienie, że On nigdy nas nie zostawia. Jest blisko, gdy musimy stawić czoła codziennym trudnościom. Jest blisko wtedy, gdy zmagamy się ze samym sobą. Jest blisko, gdy wydaje się, że jesteśmy sami i w ciemności.
On jest blisko i przychodzi jeszcze bliżej. Tak blisko, jak tylko Bóg
może zbliżyć się do człowieka: przyjmując postać Dziecka, rodząc się w ubóstwie. Nie w pięciogwiazdkowym hotelu, ale w stajni w Betlejem. Bieda stajenki to zaproszenie – tu każdy może przyjść i nie wstydzić się swojej biedy. Żeby być jeszcze bliżej Tego, który już jest blisko.
Na Święta Bożego Narodzenia życzymy takiego bliskiego spotkania z Jezusem – Emmanuelem, które wleje w nasze serca pokój, radość i nadzieję.

Adwent

Przychodzi On,
Bóg, Wieczny, Nieskończony.
Pozwala się ograniczyć przez czas i przestrzeń:
Staje się człowiekiem,
Staje się dzieckiem.
Pozwala siebie nosić, urodzić, opiekować się sobą…
ponieważ my także
mamy stać się dziećmi,
aby móc wejść
do Królestwa Bożego.

Syn Boży staje się dzieckiem,
abyśmy i my mieli odwagę
stać się dziećmi.
Przedwieczny wybiera sobie
Matkę na ziemi,
abyśmy byli gotowi,
dać się wychować
przez Matkę Boga
Pan żyje w rodzinie,
abyśmy uczyli się kochać,
żyć w jedności
i mogli brać udział
w życiu Trójcy Przenajświętszej.

Adwent –
Bóg wychodzi nam naprzeciw
w słabości, jako Dziecko,
abyśmy mimo naszej słabości
mogli wyjść Mu naprzeciw.
W stajence w Betlejem
Jest miejsce spotkania!
w.